Statsrådets redogörelse om säkerhetsläget och Nato-ansökan

17.05.2022 kl. 12:58
Responsdebatt, Gruppanförande 17.5.2022, Eva Biaudet.

Ärade talman,

Som riksdagsledamöter är kanske vår viktigaste uppgift att skapa förutsättningar för fred, att bygga demokrati, skapa tillit och trygghet i vårt samhälle. Och vi bär på ett ansvar som sträcker sig även ut i Norden, i Europa och i världen. Konflikter, våld och krig har alltid ödesdigra konsekvenser även utanför de nationella gränserna. Vår utrikespolitik skall även framöver fokusera på diplomati, samarbete, fredsmedling och till och med krishantering. Tillsammans med EU-länderna kan vi stärka internationellt samarbete och befästa strukturer som främjar demokrati och mänskliga rättigheter.

Men allt detta har inte räckt för att hindra krig i Europa. Rysslands krig i Ukraina bryter mot alla internationella normer. Rysslands bombningar, våld mot civila och soldaters sexuella våld mot kvinnor används systematiskt utan respekt för liv och människovärde. Dessa krigsbrott är helt oacceptabla och måste ta slut. Vår uppgift som riksdagsledamöter är att se till att dylikt aldrig kan ske här eller annanstans i Europa igen. Mot aggression behövs ett tillräckligt försvar som avskräcker från alla ansatser till våldsam konflikt. Det starka finländska försvaret behöver stödas nu av det starkaste möjliga skyddet, i form av Natos försvarsallians.

En bred utskottsbehandling har resulterat i stor enighet och riksdagen uttrycker därmed sitt stöd för regeringens beslut att söka medlemskap i Natos försvarsallians.

Igår meddelade Sveriges statsminister Magdalena Andersson att Sverige kommer att lämna in sin medlemsansökan i försvarsalliansen. SFP välkomnar även hennes uttalande om att man önskar göra det tillsammans med Finland. Två grannländer, två länder som står för fred, demokrati och frihet, tar nu tillsammans ett steg mot Nato-medlemskap och det kommer att stärka säkerheten och stabiliteten i Norden och Baltikum, och hela Östersjöregionen. För att citera den svenska partiledaren Annie Lööf: ”Historien har visat att det är internationellt samarbete som är nyckeln till långsiktig fred och frihet.”

Samarbetet med Sveriges riksdag och regering har varit intensivt och fungerat naturligt på många plan, i olika formella och informella sammanhang. I SFP kommer vi på alla sätt att arbeta för att detta täta samarbete skall fortsätta inom försvars- och säkerhetspolitiken, men även utöver det på andra politikområden.

Ärade talman,

Utskottsbehandlingen har belyst det förändrade säkerhetspolitiska läget från många olika perspektiv. Utrikesutskottet har även i sitt betänkande lyft fram en vision över hur den finländska Nato-profilen kunde se ut. Det är klart att Nato-ansökan lämnas in nu utan förbehåll. Ett medlemskap betyder fullvärdiga plikter och fullvärdiga rättigheter. Samtidigt har till exempel Norge visat att man kan vara en aktiv Nato-medlem och kraftfullt verka för nedrustning och fred på den globala arenan.

SFP förenar sig även här med utrikesutskottets betänkande: ” Det är viktigt att Finland också som Natomedlem fortsätter med en aktiv och föregripande diplomati och en stabilitetsfrämjande utrikes- och säkerhetspolitik, inklusive krishantering, konfliktförebyggande och fredsmedling.” SFP stöder också det ställningstagandet att ” Utrikesutskottet anser det vara viktigt att också Finland fortsatt spelar en stark roll i kärnvapenkontrollen som medlem av Nato.”

Ett Nato-medlemskap förändrar inte på Ålands särställning som demilitariserat område. Finlands förpliktelse om att åta sig Ålands försvar består.

Ärade talman,

Vägen framåt kan kännas lång. Det är viktigt att riksdagen hålls aktivt informerad om ratificeringsprocessen och om kommande linjedragningar i anslutningsprocessen. Vi hoppas på att den fortsatta processen fortskrider på ett smidigt och effektivt sätt och att fred snart återvänder till Europa. SFP och Svenska riksdagsgruppen ger sitt fulla stöd till att Finland ansöker om medlemskap i försvarsalliansen Nato.

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2023

Gruppanförande 20.9.2022, ledamot Anders Adlercreutz.
20.09.2022 kl. 13:26

Jämställdhetspolitiska redogörelsen

Gruppanförande hållet 14.9 2022 av ledamot Eva Biaudet.
14.09.2022 kl. 14:55

Planen för de offentliga finanserna 2023-2026

Gruppanförandet hölls av ledamot Bergqvist
15.06.2022 kl. 15:00

Klimatpolitisk plan på medellång sikt

Gruppanförande av ledamot Mikko Ollikainen
06.06.2022 kl. 14:04

Statsrådets redogörelse om säkerhetsläget och Nato-ansökan

Responsdebatt, Gruppanförande 17.5.2022, Eva Biaudet.
17.05.2022 kl. 12:58

NATO-MEDLEMSKAP

Gruppandörandet hållet av gruppens ordförande ledamot Anders Adlercreutz.
16.05.2022 kl. 11:46

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Responsdebatt, Gruppanförande 11.5.2022, Mats Löfström
11.05.2022 kl. 15:00