NATO-MEDLEMSKAP

16.05.2022 kl. 11:46
Gruppandörandet hållet av gruppens ordförande ledamot Anders Adlercreutz.

Ärade talman, Finland ska alltid optimera sin trygghet. Vi ska fatta beslut som tryggar att vi även i fortsättningen kan stolt säga att vi bor i världens lyckligaste och tryggaste land. Vår högklassiga och demokratisk utbildning har gett oss förutsättningar att som en gemensam front fatta även svåra beslut.

 

Ärade talman, Rysslands brutala och klandervärda attack mot Ukraina har lett till att en betydande majoritet av vårt folk vill i framtiden se Finland som en medlem i Nato. Det säkerhetspolitiska läget har förändrats till följd av kriget.

 

SFP och Svenska riksdagsgruppen stöder beslutet att ansöka om medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen Nato. Vi vill försäkra att Finland även i fortsättningen är en framgångssaga. En berättelse om ett uthålligt och rättvist folk.

  

Ärade talman, vi har en stark försvarsmakt. Vi har en stark försvarsvilja. Vi bibehöll värnplikten även då andra alternativ kunde ha varit lockande. Tröskeln för att anfalla Finland är redan idag hög, men tröskeln ska göras ännu högre. Det är precis det som beslutet om medlemskapsansökan handlar om. Att vi optimerar vår säkerhet.

 

Det skydd som artikel fem i Nordatlantiska fördraget innebär gör oss till en del av NATOs gemensamma försvar. Fortfarande förlitar vi oss på en allmän värnplikt, och en stark finländsk försvarsmakt, men i en eventuell kris står vi inte ensamma utan hela försvarsalliansen står med oss. Därför ansöker vi nu om medlemskap.

 

Ärade talman, efter järnridåns fall trodde vi att en ny världsordning skulle komma. Vi ville tro på Rysslands avsikter, vi ville utveckla våra relationer. Den nya världsordningen kom för ett ögonblick – men försvann sedan. Nu är det uppenbart att en järnridå igen reses upp genom Europa. På ena sidan finns en union av demokratiska stater. På andra sidan en diktatur på tillbakagång där en hel generations framtid slängs i sophögen.

 

Vi vill tro på att det i något skede växer upp en ny generation av ryska beslutsfattare som tar avstånd från de brott som begås som bäst och som öppnar dörren för en riktig och ärlig dialog med sina grannar. Precis som vi behöver ett pålitligt Ryssland så behöver Ryssland sina grannar. Isolering leder inte till något gott. Finland är en god granne, vi hotar ingen. Finland som en del av Nato är samma Finland som idag. Som Nato-medlem vänder vi inte ryggen till folket i Ryssland. Och vi hoppas att Ryssland inte vänder ryggen till framtiden.

 

Vi nordiska länder är starka demokratier och rättsstater. Vi behövs i Nato. Ett Norden där alla länder är medlemmar av samma allians är mer livskraftigt, mer tryggt. Ett Nato-medlemskap öppnar dörren för ett ännu tätare nordiskt samarbete. Finland ska söka samarbete bland de länder som delar vår värdegrund. Det är så vi bygger en framtid med demokrati, en fungerande rättsstat och med fred.

 

Ett försvar är aldrig enbart ett militärt försvar. Därför är det speciellt viktigt att man i en kris försvarar samhället som helhet. Att man försvarar rättsstaten, internationella avtal, jämlikhet, demokrati, mänskliga rättigheter. De är inte till salu i goda tider, men inte heller i dåliga.

 

För SFP är ett Nato-inträdet inte dramatiskt. Vi har efterlyst en debatt om NATO sedan 90-talet. Det arbete som gjorts hittills möjliggör en snabb medlemsprocess. På försvarsministeriet har man gjort ett gediget arbete för att stärka vårt försvar – ofta pådrivet av en SFP-minister. Det arbetet visar sig idag vara guld värt. 

 

Ärade talman, SFP och svenska riksdagsgruppen ger sitt fulla stöd till republikens president och regeringen, och stöder beslutet att Finland ansöker om medlemskap i NATO och att vi fortsätter vårt aktiva och målmedvetna arbete för fred och demokrati.

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2023

Gruppanförande 20.9.2022, ledamot Anders Adlercreutz.
20.09.2022 kl. 13:26

Jämställdhetspolitiska redogörelsen

Gruppanförande hållet 14.9 2022 av ledamot Eva Biaudet.
14.09.2022 kl. 14:55

Planen för de offentliga finanserna 2023-2026

Gruppanförandet hölls av ledamot Bergqvist
15.06.2022 kl. 15:00

Klimatpolitisk plan på medellång sikt

Gruppanförande av ledamot Mikko Ollikainen
06.06.2022 kl. 14:04

Statsrådets redogörelse om säkerhetsläget och Nato-ansökan

Responsdebatt, Gruppanförande 17.5.2022, Eva Biaudet.
17.05.2022 kl. 12:58

NATO-MEDLEMSKAP

Gruppandörandet hållet av gruppens ordförande ledamot Anders Adlercreutz.
16.05.2022 kl. 11:46

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Responsdebatt, Gruppanförande 11.5.2022, Mats Löfström
11.05.2022 kl. 15:00