Riksmötets öppningsdebatt 8.2.2022

08.02.2022 kl. 15:00
Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz.

Ärade talman,

I framtiden kommer lärare att berätta för sina elever om tiden då coronakrisen överraskade världen. Man kommer att göra filmer om hur bra livet var när år 2020 inleddes och hur osäkerheten invaderade vår vardag bara några månader senare. Man kommer att skriva böcker om de beslut som Europeiska unionen, Finlands regering och enskilda företag och individer gjorde.

Ärade talman,

Denna regeringsperiod kommer i historieskrivningen att präglas av coronapandemin. Men trots pandemin har denna regering lyckats med att genomföra flera förändringar som ingen annan regering trots försök tidigare har lyckats med. Industrins elskatt har sänkts till EU:s miniminivå, en reform som är avgörande för Finlands konkurrenskraft. Regeringen har inte höjt skatten på arbete eller företagsbeskattningen. Däremot har vi fått till stånd ett två-årigt försök med höjt hushållsavdrag, det här är en fråga som SFP tagit initiativ till och drivit framgångsrikt.

Familjeledigheterna – som vi i SFP länge har arbetat för - har nu förnyats. Läroplikten har förlängts. Också de tidigare regeringarnas sisyfosarbete, social- och hälsovårdsreformen, ja den har vi också rott i land.

Vi i SFP och i Svenska riksdagsgruppen arbetar för en framtid, där samhället tar hand om de svaga och stöder dem som behöver hjälp – samtidigt som både individer och företag har frihet och möjlighet att växa och förverkliga sig själva i en trygg omgivning. Vi har åstadkommit viktiga förändringar som medför till exempel att alla barn har igen subjektiv rätt till småbarnspedagogik, att offren för människohandel får bättre skydd och att en äldreombudsman bevakar de äldres intressen.

Nu är det dags att vi slutför vårt arbete.

 

Ärade talman,

De ekonomiska realiteterna väcker mycket diskussion här och i världen. Vi har ett stort underskott i vår budget och det råder osäkerhet vad gäller inflation och räntor. Därför ska fokus nu läggas på att stärka ekonomin – samtidigt som vi skapar välfärd. Coronapandemin har lämnat djupa spår i vårt samhälle som vi måste ta itu med – men det är också vårt ansvar att säkerställa att Finlands ekonomi är på en hållbar kurs.

Ärade talman,

Vi vet alla hur viktigt det är att ha arbete, att ha inkomster och att ha ägarskap över sitt eget liv. Många vet likaså hur viktigt det är för en kommun, en myndighet eller ett företag att ha tillgång till arbetskraft. SFP vill se lösningar som möjliggör flexibilitet i vardagen, som gör det mera lockande att ta emot även kortvariga jobb och som minskar på byråkratin vid anställning av personal. Denna regering har redan fattat fler beslut som främjar sysselsättningen än den föregående regeringen. Nu på våren fattar vi ännu fler. Vi ska medvetet fortsätta jobba mot en sysselsättningsgrad på 80 procent.

 

Ärade talman,

År 2019 kom denna regering överens om flera viktiga åtgärder som vi ännu har att förverkliga. Nu är det dags att få dem i mål utan att vi sänker ribban. Vi ska förnya lagstiftningen kring sexualbrott. Vi ska stärka det nordiska samarbetet inom flera sektorer. Vi ska förnya lagstiftningen kring Ålands självstyrelse. Också lagen om Sametinget ska vi förnya.

Målsättningen denna regering har är att Finland ska vara klimatneutralt före 2035. Det målet är ambitiöst men nödvändigt. Diskussionerna kan bli utmanande när flera olika intressen ska vävas ihop, men det centrala är att vi bär vårt ansvar, både i förhållande till vår omvärld och som beslutsfattare som representerar folket. Också här är det skäl att se den stora bilden. Priset för att inte göra tillräckligt är högt.

 

Ärade talman,

Säkerhetspolitiken har med goda skäl diskuterats den senaste tiden. Situationen är oroväckande. Finlands linje är stabil. Men stabilitet, är inte samma sak som att inget förändras, om världen förändras.

Och det helt klart, precis som republikens president mycket tydligt fört fram, att Finland själv avgör om vi vill ansöka om medlemskap i NATO eller inte. Det är skäl att sannfinländarna också kommer ihåg den principen, i alla situationer.

I varje stund måste vi överväga vad som är ändamålsenligt, vilken situation som vore den bästa för landet. I varje stund måste också vi förbise stunden, och se på utvecklingen i ett längre perspektiv. Vad leder nuvarande situation till? Var vill vi se oss? Och efter det ska vi långsiktigt arbeta mot det målet. Samarbetet med Sverige och de andra nordiska länderna har en central roll såväl som prosesser kopplade till EU:s strategiska kompass. Ett inträde i Nato sker inte över en natt. För att vi ska nå en samsyn är det viktigt att föra en gedigen diskussion om ärendet.

 

Ärade talman,

Vi kan tillsamman göra mycket så att Finland står på en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar grund. Det är upp till oss att politiken är långsiktig. Snabba vinster får inte vara någons prioritet, utan vi ska alla bära vårt gemensamma ansvar – som folkets representanter, som riksdagsledamöter. 

Gruppanföranden

Statsministerns upplysning - Översikt över det utrikes- och säkerhetspolitiska läget 22.2.2022

Ledamot Anders Adlercreutz höll gruppanförandet.
22.02.2022 kl. 14:11

Människorättspolitiska redogörelsen

Gruppanförandet hölls av ledamot Biaudet
16.02.2022 kl. 15:41

Statsrådets redogörelse om underrättelselagstiftningen

Gruppanförandets talare ledamot Rehn-Kivi
09.02.2022 kl. 15:00

Riksmötets öppningsdebatt 8.2.2022

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz.
08.02.2022 kl. 15:00

Responsdebatt om budgeten 2022

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2021 kl. 11:00

Reponsdebatt om statsrådets försvarsredogörelse

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback
07.12.2021 kl. 14:50

Interpellation om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar

Gruppanförande hållet av ledamot Mats Löfström
24.11.2021 kl. 14:45