Europeiska unionens egna medel

10.02.2021 kl. 14:43
Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.

Ärade talman,

Europeiska rådets beslut om unionens egna medel innehåller sedvanliga bestämmelser om grunderna för finansieringen av unionens budget. De här bestämmelserna innehåller också en fullmakt att ta upp lån på 750 miljarder euro för att finansiera EU:s återhämtningsinstrument.

Som svar på coronakrisen – som har drabbat hela världen och inte minst Europa med aldrig tidigare skådad kraft – har Finland tillsammans med ledarna för samtliga EU-länder enats om en återhämtningsfond. Den ska finansiera investeringar som ska förändra den europeiska produktionsstrukturen i en hållbarare riktning. Det ska ge ny tillväxt och nya jobb, men också ett stärkt förtroende.

För Finland är det viktigt med en målmedveten europeisk stimulanspolitik till följd av pandemin som slagit hårt. Vår ekonomi är mycket beroende av EU:s inre marknad. 60 procent av vår export går till EU-området. Nu stimuleras Europas ekonomi med 750 miljarder euro och det erbjuder också stora möjligheter för finländska företag – det finns en marknad för det kunnande vi har i den gröna omställningen.

Jag frågar mig om det är ansvarsfull politik som oppositionen sysslar med då man nu går ut och försöker vinna kommunalval genom att ifrågasätta eller rent av demonisera EU:s syften. Denna hållning tål inte en kritisk granskning i dagsljus.

Vi vet alla att samtliga stormakter i världen går in för att kraftigt stimulera sina ekonomier efter de skador som pandemin ställt till med. USA gör det, Kina gör det, Japan och så vidare. Att säga att Europa inte ska göra det är att sätta huvudet i busken.

 

Då jag lyssnar på våra oppositionspartier så väcker det flera frågor än svar. Det blir inte riktigt klart vad Samlingspartiet tänker, Samlingspartiets hållning nu i EU-politiken känns överraskande med tanke på partiets positionering tidigare.

KD målar upp stora hotbilder med att beskattningsrätt överförs till EU – och låter bli att säga att det i första hand handlar om en miljöavgift på plast som dessutom är fördelaktig för Finland. Sannfinländarna seglar sin vana trogen framåt utan realistiska alternativ. Det är inte särskilt ansvarsfullt att försöka dölja diskussionen om vad kommunalvalet egentligen handlar om bakom känsloladdade slagord mot EU.

 

Ärade talman,

Svenska riksdagsgruppen och SFP har hela tiden betonat att EU:s återhämtningsfond inte är någon säck med miljarder som julgubben kommer in med. Fonden skulle aldrig ha blivit aktuell utan coronaviruspandemin – som exceptionellt påverkat hela välden, ändrat våra beteendemönster och som skapat extrema problem för den europeiska ekonomin.

I beslutet finns inskrivna tydliga villkor för hur medlemsländerna kan använda fondmedlen. Det behövs också en skärpt och transparent övervakning att villkoren efterlevs.

Det är viktigt att den gröna omställningen – som Europa nu eftersträvar – leder till beständiga förändringar i de ekonomiska strukturerna. Stimulansen handlar om akut krisvård, men den får självklart inte stå i konflikt med målsättningen att rehabilitera ekonomin på långsikt.

Och som det står här i propositionen så är varje medlemsstats finansieringsansvar individuellt, inte solidariskt. Finland har betonat varje enskilt lands ansvar för de egna skulderna – det finns inte ett gemensamt ansvar för hela potten, utan vi är ansvariga enbart för vår andel.

Inom ramen för EU:s återhämtningspaket har vi också en unik möjlighet att höja finländarnas kunskapsnivå. Här behövs långsiktigt tänkande. Det finns skäl att nu se hur vi i Finland förnyar vår infrastruktur när det gäller forskning och innovationer. Inom ramen för återhämtningspaketet kan vi styra vår forskning, utbildning och innovationsverksamhet så att vi behåller vår konkurrenskraft och så att vårt land fortfarande ska vara bra att leva och bo i.

Gruppanföranden

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 23.11.2021 hållet av ledamot Mikko Ollikainen
23.11.2021 kl. 14:49

Responsdebatt om Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 17.11.2021, hållet av ledamot Eva Biaudet.
17.11.2021 kl. 14:53

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande 27.10.2021, ledamot Eva Biaudet framförde talet.
27.10.2021 kl. 14:50

Interpellation om invandringspolitiken och ekonomin 

Gruppanförande 20.10.2021, Anders Norrback
20.10.2021 kl. 15:04

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2022

Gruppanförande 28.9.2021. Talet hållet av ledamot Anders Adlercreutz.
28.09.2021 kl. 13:00

Redogörelsen om den inre säkerheten

Gruppanförande 21.9.2021, ledamot Mats Löfström.
21.09.2021 kl. 14:59

Remissdebatt om statsrådets försvarsredogörelse

Gruppanförande hållet 16.9.2021 av riksdagsledamot Anders Adlercreutz.
16.09.2021 kl. 15:49