SFP:s ministergrupp betonar vikten av att grundlagsutskottets ska behandla den nya gränslagen

21.05.2024 kl. 15:02
Regeringen gav den 21 maj ett lagförslag till riksdagen om tillfälliga åtgärder mot instrumentaliserad inresa

Lagen ska stärka gränssäkerheten och ge Finland verktyg mot påtryckningar från andra länder som är ägnade att rubba vår suveränitet. Förslaget beskriver när statsrådet kan begränsa mottagandet av asylansökningar vid gränsen. Beslutet kräver alltid samverkan med republikens president. Lagen får endast användas i extremt tvingande och exceptionella fall och gäller max en månad i taget. För att lagen ska kunna tas i bruk måste det finnas misstanke om att ett annat land hotar Finlands suveränitet och säkerhet, och inga andra åtgärder ska anses vara tillräckliga.


– Det handlar om en mycket exceptionell undantagslag, för att trygga landets säkerhet och suveränitet. Situationen är mycket allvarlig. Det är under inga omständigheter acceptabelt att ett främmande land använder migranter som medel för sina egna intressen. Ryssland behöver upphöra med denna typ av hybridpåverkan, säger partiordförande, undervisningsminister Anna-Maja Henriksson.

Hon betonar vikten av att riksdagens grundlagsutskott nu får behandla lagförslaget grundligt.

– Vi vet att lagförslaget delvis kan stå i strid med våra internationella avtal. Därför kommer grundlagsutskottets ställningstagande att vara mycket avgörande då det gäller att ta slutlig ställning till lagförslaget, säger Henriksson.

– Finland står i alla lägen för rättstatsprincipen och myndighetsagerande baserat på lag. Det är viktigt att vi har en lagstiftning som är fungerande och reflekterar verkligheten. Vi har nu agerat snabbt inför en ny situation.  Det är nu viktigt att grundlagsutskottet gör sin bedömning av denna komplicerade helhet. Lagstiftningen måste vara hållbar ur alla perspektiv, säger Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz, säger Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz.

– Nya former av säkerhetshot kräver nya former av lösningar. Lagförslaget tar bort ett redskap ur Putins verktygsback för hybridpåverkan. Förhoppningsvis kan det leda till att färre oskyldiga människor utnyttjas och instrumentaliseras för att utöva påtryckningar mot andra länder. Nu är det viktigt att grundlagsutskottet bedömer lagförslaget, säger idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist.
Adlercreutz, Bergqvist, Herniksson

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15