SFP:s ministergrupp betonar vikten av att grundlagsutskottets ska behandla den nya gränslagen

21.05.2024 kl. 15:02
Regeringen gav den 21 maj ett lagförslag till riksdagen om tillfälliga åtgärder mot instrumentaliserad inresa

Lagen ska stärka gränssäkerheten och ge Finland verktyg mot påtryckningar från andra länder som är ägnade att rubba vår suveränitet. Förslaget beskriver när statsrådet kan begränsa mottagandet av asylansökningar vid gränsen. Beslutet kräver alltid samverkan med republikens president. Lagen får endast användas i extremt tvingande och exceptionella fall och gäller max en månad i taget. För att lagen ska kunna tas i bruk måste det finnas misstanke om att ett annat land hotar Finlands suveränitet och säkerhet, och inga andra åtgärder ska anses vara tillräckliga.


– Det handlar om en mycket exceptionell undantagslag, för att trygga landets säkerhet och suveränitet. Situationen är mycket allvarlig. Det är under inga omständigheter acceptabelt att ett främmande land använder migranter som medel för sina egna intressen. Ryssland behöver upphöra med denna typ av hybridpåverkan, säger partiordförande, undervisningsminister Anna-Maja Henriksson.

Hon betonar vikten av att riksdagens grundlagsutskott nu får behandla lagförslaget grundligt.

– Vi vet att lagförslaget delvis kan stå i strid med våra internationella avtal. Därför kommer grundlagsutskottets ställningstagande att vara mycket avgörande då det gäller att ta slutlig ställning till lagförslaget, säger Henriksson.

– Finland står i alla lägen för rättstatsprincipen och myndighetsagerande baserat på lag. Det är viktigt att vi har en lagstiftning som är fungerande och reflekterar verkligheten. Vi har nu agerat snabbt inför en ny situation.  Det är nu viktigt att grundlagsutskottet gör sin bedömning av denna komplicerade helhet. Lagstiftningen måste vara hållbar ur alla perspektiv, säger Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz, säger Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz.

– Nya former av säkerhetshot kräver nya former av lösningar. Lagförslaget tar bort ett redskap ur Putins verktygsback för hybridpåverkan. Förhoppningsvis kan det leda till att färre oskyldiga människor utnyttjas och instrumentaliseras för att utöva påtryckningar mot andra länder. Nu är det viktigt att grundlagsutskottet bedömer lagförslaget, säger idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist.
Adlercreutz, Bergqvist, Herniksson

Gruppanföranden

Interpellation om minister Rydmans ställning

Gruppanförande hållet av ledamot Otto Andersson,
20.06.2024 kl. 12:41

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2025–2028

Gruppanförande framfört av riksdagsledamot Henrik Wickström.
12.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens miljö- och klimatpolitik

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
05.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens finanspolitik 

Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.
15.05.2024 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2025–2028

Gruppanförandet under remissdebatten framfördes av ledamot Otto Andersson.
07.05.2024 kl. 15:00

Interpellation om sjukhusnätverket

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
23.04.2024 kl. 15:03

Aktualitetsdebatt om skolfred och skoltrygghet      

Gruppanförande hållet av ledamot Ollikainen.
17.04.2024 kl. 14:59