Varje angrepp på en folkvald som person är ett angrepp på demokratin

19.05.2024 kl. 05:48

Demokratin i Europa fick sig en törn när vi nåddes av budskapet att Slovakiens statsminister utsatts för ett mordförsök i onsdags.  Varje angrepp på en folkvald som person är ett angrepp på demokratin.  Denna fruktansvärda händelse ventilerades flitigt utanför plenisalen samtidigt som man där diskuterade Centerns och Rörelse Nu:s interpellation om regeringens ekonomiska politik. Åsikterna strider, inte människorna, och debatt hör till demokratin.  Våld i alla dess former bör starkt fördömas.

Regeringen Orpo har snart suttit i ett år nu. Under denna tid har man fattat beslut om balanseringen av den offentliga ekonomin omfattande ca 9 miljarder euro. Åtgärderna omfattar både skattehöjningar och inbesparingar. Redan nu står de klart att även nästa regering kommer att vara tvungen att fortsätta på samma linje. Att detta kritiseras av oppositionen är mer än väntat. Faktum är att vi utvecklat servicen och förmånerna till medborgarna mer än vad vår ekonomiska utveckling klarat av.  Denna ekvation håller inte mer.  Nu räcker inte mera förväntningar på en framtida tillväxt för att säkerställa att Finland är en välfärdsstat även i framtiden. Hur stort det framtida anpassningsbehovet är beror på den globala konjunkturen men även i högsta grad av hur de olika tillväxtåtgärderna och sysselsättningsreformerna som regeringen genomför utfaller.  Vi kan inte erbjuda våra medborgare samma servicenivå som i våra konkurrentländer så länge vi ligger efter i sysselsättningsgrad med flera procent. De tåls även att upprepa min syn att grunden i en sund ekonomi är att intäkterna över tid överstiger kostnaderna. Detta gäller i privatekonomin, bland företag.  I motsats till vad vissa politiker tycks tro gäller detta även i högsta grad den offentliga ekonomin.

Det som hamnar i skymundan i debatten är framtidstron och de framtidssatsningar som regeringen gör. Allt fler ekonomiska bedömare anser att konjunkturen har svängt och att den ekonomiska aktiviteten ökar.  Nu är de viktigt att regeringen stärker de små och medelstora företagens förutsättningar. Dessa växande företag är en viktig motor i vår ekonomi och har en stor sysselsättande inverkan.  Arbetslivsreformerna som nu görs är ämnade att ytterligare förstärka företagens förutsättningar. All ekonomisk verksamhet kräver välfungerande infrastruktur, här gör regeringen betydande satsningar också i Österbotten.  Satsningarna på forskning och utveckling är en nödvändighet om vi skall kunna hålla oss framme i den internationella konkurrensen. Regeringen har också kommit överens om ett skatteincitament för företag som i främjar framtidsbranschen inom grön ekonomi.  Speciellt hos oss i Österbotten har vi många lovande projekt inom denna sektor. Detta torde göra steget från plan till handling kortare.

Med tanke på världsläget och Rysslands brutala anfallskrig på Ukraina är vi tvungna att upprätthålla en hög beredskap när det gäller såväl den inre som den yttre säkerheten. Till beredskapen hör även livsmedelsförsörjningen. Därför är det klokt att dessa sektorer lämnats oberörda av nedskärningarna.  

Negativa tankar och handlingar förstärker det som är utmanade. Nu kavlar vi upp ärmarna och ställer siktet in i framtiden.

Anders Norrback

Gruppanföranden

Redogörelsen om digitala kompassen

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
16.11.2022 kl. 16:31

Interpellation om regeringens försummelser med att påverka i EU när det gäller restaureringsförordningen

Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
09.11.2022 kl. 14:50

Försörjningsberedskapsredogörelsen

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
19.10.2022 kl. 17:00

Klimatplanen för markanvändningssektorn

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
19.10.2022 kl. 15:41

Klimat och energistrategin – en långsiktig klimatpolitisk plan

Gruppanförande 13.10.2022 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
13.10.2022 kl. 15:00

Interpellation om energimarknadens funktion, elpriset och regeringens Fortum-politik

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
05.10.2022 kl. 15:00

Interpellation om situationen inom äldreomsorgen och om krisen inom hälsovårdstjänsterna

Gruppanförandet hållet av ledamot Rehn-Kivi
28.09.2022 kl. 15:00