Viktigt att beakta Finlands vintersjöfart i IMO:s pågående förhandlingar

01.03.2024 kl. 10:44
Mats Löfström i möte med Internationella Sjöfartsorganisationen, IMOs, generalsekreterare Arsenio Dominguez. 

Svenska riksdagsgruppens vice ordförande och medlem av riksdagens kommunikationsutskott Mats Löfström mötte IMO:s generalsekreterare under hans besök i Finland som pågår fram till fredag. Internationella sjöfartsorganisationen är central för att fastställa bland annat globala säkerhetsregler, tekniska standarder, laglig reglering och miljöskydd från sjöfarten. För tillfället pågår förhandlingar inom organisation med dess 175 medlemsländer om globala utsläppsmål från sjöfarten, något Finland deltar aktivt i.


I diskussionerna med Dominguez lyfte Löfström upp Finlands vintersjöfart och att samtliga finländska hamnar, inklusive de tre åländska, för tillfället har trafikrestriktioner på grund av is. Det här är unikt. Inget annat land i världen brukar ha trafikrestriktioner till samtliga hamnar, något Finland har under stränga isvintrar.

– Finland är i praktiken en ö där 95 % av utrikeshandeln går med sjöfart i farleder där fartyg behöver ha isklass. Det är viktigt att man tar fartyg med isklass i beaktande då man utformar de nya regelverken för utsläpp så att man säkerställer att Finland inte får en konkurrenskraftsnackdel och att det blir rättvist. Det här var mitt och har varit Finlands huvudbudskap till honom under hans besök, säger Mats Löfström.

Löfström lyfte även upp att tillgången på nya miljöbränslen måste ökas i snabb takt.

– Grön vätgas, grön metanol och grön ammoniak kan alla vara framtida bränslen för att göra sjöfarten utsläppsneutral, men det kommer att ta tid att bygga ut produktionskapaciteten av dessa bränslen. För det behövs starkare politiska insatser samtidigt som vi i Finland och på Åland har världsledande företag i denna sektor som också har kunskap om att öka energieffektiviteten. Det är företag som är viktiga för Finlands export och som gynnas av den gröna omställningen inom sjöfarten globalt, säger Löfström.

Dominguez betonade att flytande naturgas (LNG) kommer ha en fortsatt viktig roll tills att man har tillräckligt med nya miljöbränslen. Flytande naturgas har inga svavelutsläpp och rederierna uppmanades satsa på det bränslet då svaveldirektivet kom i kraft år 2015. Flytande naturgas har ändå fått en del kritik för att det kan innebära läckage av metangas.

– Det var intressant att höra Dominguez så tydligt fortsatt ta ställning till LNG som bränsle. Han menade att bränslet kommer vara viktigt som övergång från smutsigare bränslen till rena miljöbränslen och att man med teknik kommer kunna minska risken för läckage av metangas, något exempelvis finska Wärtsilä arbetar aktivt med i sina fartygsmotorer. Det här var ett viktigt budskap till sjöfarten där många rederier funderar på vad man ska satsa på för bränslen i framtiden och där samhällsdebatten ibland riskerar bli för svartvit, säger Löfström.

Dominguez besökte riksdagen för ett möte med riksdagens kommunikationsutskott. Under hans besök träffar också bland annat statsministern samt besöker Uleåborg och isbrytaren Polaris.

 
Mats Löfström

Gruppanföranden

Statsministerns upplysning - Översikt över det utrikes- och säkerhetspolitiska läget 22.2.2022

Ledamot Anders Adlercreutz höll gruppanförandet.
22.02.2022 kl. 14:11

Människorättspolitiska redogörelsen

Gruppanförandet hölls av ledamot Biaudet
16.02.2022 kl. 15:41

Statsrådets redogörelse om underrättelselagstiftningen

Gruppanförandets talare ledamot Rehn-Kivi
09.02.2022 kl. 15:00

Riksmötets öppningsdebatt 8.2.2022

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz.
08.02.2022 kl. 15:00

Responsdebatt om budgeten 2022

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2021 kl. 11:00

Reponsdebatt om statsrådets försvarsredogörelse

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback
07.12.2021 kl. 14:50

Interpellation om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar

Gruppanförande hållet av ledamot Mats Löfström
24.11.2021 kl. 14:45