Aktuell debatt om Ukraina

21.02.2024 kl. 15:00
Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.

Ärade talman,

Ett enat Finland står starkt vid Ukrainas sida. Det har varit riksdagens tydliga budskap tidigare och det är det även idag. Under det senaste året har det vuxit fram en oro, en befogad oro, att stödet för Ukraina i resten av världen kan vackla. Därför är det ännu mera viktigt att visa att Europa står enat bakom Ukraina. Vi får inte glömma att kostnaden för att stödja Ukraina, hur betydande den än kan verka, bleknar i jämförelse med de kostnader och det lidande som skulle följa om vi vände dem ryggen.

 

Ärade talman,

För att säkerställa att vårt stöd är effektivt, måste vi fokusera på de praktiska aspekterna av detta stöd. I SFP är vi stolta över Finlands engagemang för att öka stödet inom utbildningssektorn. Utbildning spelar en avgörande roll i att bygga upp ett lands framtid. Ukraina behöver långsiktigt stöd som går utöver det militära och ekonomiska, för att bygga upp ett resilient samhälle.

 

På EU-nivå måste vi arbeta tillsammans för att upprätthålla det regelbaserade systemet. Vi måste stärka våra egna strukturer och säkerställa att pengar används effektivt för att främja och stärka rättsstaten och medborgarsamhället. Vi måste också se framåt och stödja utvidgningen av EU. Ukrainas plats är med västvärlden och vi ska bistå Ukraina i medlemsprocessen. Vi hoppas även att Ukraina kan bjudas in till nästa NATO-toppmöte i Washington.

 

Samtidigt är det tyvärr också nödvändigt att Europa satsar på en ökad produktion av vapen och ammunition, där vi för närvarande ser en brist. Europa måste använda detta år till att bygga upp det stöd och den produktionskapacitet som är avgörande för Ukrainas försvar. Europa måste ta större roll när krig pågår i vårt grannland.

 

Ärade talman,

Trots allt det tragiska som har följt med Rysslands brutala anfallskrig, finns det också glimtar av hopp. Finländarna har på bred front visat sitt stöd till Ukraina genom medborgarinsamlingar, genom att ge hem åt flyktingar och hjälpa dem att integreras i vårt samhälle, genom välgörenhetskonserter och kulturkvällar. Finland och Finlands folk står stadigt vid Ukrainas sida, nu och framöver.

 

Tack.

Svenska riksdagsgruppen

Gruppanföranden

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Gruppanförande framfört av ledamot Anders Adlercreutz
20.04.2022 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Gruppanförandet framfördes av ledamot Mats Löfström
19.04.2022 kl. 14:35

Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
29.03.2022 kl. 15:00

Responsdebatt om redogörelsen för den inre säkerheten

Gruppanförandet hölls av ledamot Mikko Ollikainen
16.03.2022 kl. 15:00

Statsrådets bostadspolitiska redogörelse

Gruppanförande hållet av rikdagsledamot Mikko Ollikainen.
02.03.2022 kl. 16:06

Statsministerns upplysning om utrikes-och säkerhetspolitiska läget 23.2.2022

Gruppanförandet hållet av ledamot Eva Biaudet.
23.02.2022 kl. 15:00

Svar på interpellation om bränsle- och energipriserna 22.2.2022

Gruppanförandet hölls av ledamot Sandra Bergqvist
22.02.2022 kl. 14:56