Alla vägar leder till Österbotten

12.12.2023 kl. 12:28
Många Österbottniska vägprojekt går nu framåt. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) har aktivt drivit flera av dessa projekt och är tacksam för att finansutskottet har riktat medel till dem. Bland dessa vägprojekt är bland annat Henriksdalsvägen i Kristinestad, 170 000 €, och Norrnäsvägen – Nixmossen i Närpes, 200 000 €.

– Vi har flera vägar i Österbotten som skulle kräva restaurering. Med denna riktade finansiering har vi möjligheterna att åtgärda åtminstone några av dessa vägar. Henriksdalsvägen i Kristinestad har redan länge varit i dåligt skick, till den grad att lokalborna själv ha måst fylla groparna med grus. Därför är de 170 000 € som riktas till grusning och dikning av vägen mer än välkommen. Vägsträckan från Norrnäsvägen in till Nixmossen i Närpes har länge lidit av dålig beläggning. Så att 200 000 € nu riktas för att reparera beläggningen är tacksamt, säger Norrback. 

Utöver dessa två vägar fick även Vöråvägen finansiering på 300 000 €, ett beläggningsprojekt som förra året fick 400 000 €. 

– Vöråvägens skick är något som diskuterats en längre tid, och något som vi började arbeta med redan förra året. Det gläder mig kunna säga att ytterligare 300 000 € riktas till beläggning av Vöråvägen, säger Norrback.

Varje år den här tiden ger riksdagens finansutskott ett betänkande om nästa års stadsbudget. I betänkandet preciserar man vart en del av medlen skall riktas, dessa pengar är de så kallade julklappspengarna. I år blev det en summa på ca 50 miljoner euro. Cirka 30 miljoner av dessa pengar riktas till olika trafikprojekt. Övriga vägprojekt i Österbotten som Norrback och SFP jobbat för, och som har fått finansiering är:

Reparation av Söderfjärdsvägen, 200 000 €

Reparation av Västerhankmovägen, 100 000 €

Planering av rondell i korsningen Furuholmsvägen och Strandvägen, 200 000 €

Väg 7450 I Purmo, grusning och dikning av sträckan Lillby – Lappfors, 250 000 €

Planering för elektrifiering av spåret mellan Vasa centrum - Vasklot hamn, 100 000 €

Reparation av Vexalavägen och Monäsvägen i Nykarleby, 500 000 €

– Det gläder mig att vi har så bra regional spridning på trafikprojekten i Österbotten. Nuvarande regering inser vikten av en fungerande infrastruktur i vårt land. Det märks såväl i budgeten, som i fördelningen av julklappspengarna i år, och också i den tilläggsfinansiering på 250 miljoner euro som regeringen riktar för att råda bot på reparationsskulden. Jag räknar med att en del av dessa pengar kommer till nytta för vår region, säger Norrback.

 
Anders Norrback

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Gruppanförande 15.9.2021. Anförandet framfördes av ledamot Sandra Bergqvist.
15.09.2021 kl. 15:30

Den utvecklingspolitiska redogörelsen för de kommande valperioderna 

Gruppanförande 14.9.2021 hållet av ledamot Eva Biaudet.
14.09.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00

Planen för de offentliga finanserna

Responsdebatt 28.6.2021 där gruppanförandet hölls av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
28.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Joakim Strand.
09.06.2021 kl. 15:00

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Gruppanförande 1.6.2021 hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
01.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
26.05.2021 kl. 15:00