Den som ofta ror ut får napp så småningom

12.12.2023 kl. 12:26
Pengar till fiskerinäring, fiskevård, 4H och Pro Agria. Riksdagens finansutskott har godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt har utskottet bestämt om fördelningen av de så kallade julklappspengarna, en budgetpott på cirka 50 miljoner euro. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) har aktivt drivit flera av projekten som fick finansiering, och är nöjd med slutresultatet. 

Finansutskottet beviljade Finlands 4H 150 000 € i tilläggsfinansiering. 4Hs ekonomi har varit hotad på grund av skärningar i stadstödet, men i november föreslog jord- och skogsbruksministeriet ett tillägg på 500 000 € i den kompletterande statsbudgeten för år 2024. 


– Jag är tacksam för den kompletterande budgeten och julklappspengarna som riktas till 4H. Med dessa pengar kommer vi nästan upp till vad 4Hs ursprungliga finansiering var. En satsning på 4H är en satsning på unga. Jag ser 4H som ett utmärkt forum för unga att knyta nya vänskapsband. Verksamheten är ypperlig för att bekanta sig i företagsamhet redan i ung ålder, och lära sig att ta ansvar, säger Norrback

Även Pro Agria beviljades pengar, hela 800 000 € riktades till rådgivningstjänster för att främja inhemsk livsmedelsproduktion.

– Med tanke på de lönsamhetsutmaningar som den finländska livsmedelsproduktionen kämpar med för tillfället, är rådgivningstjänsterna en viktig del av stödet för våra producenter. Jag är väldigt tacksam att man uppmärksammar våra livsmedelsproducenter genom finansiering till Pro Agria, säger Norrback.

Till Centralförbundet i Fiskerihushållning beviljade finansutskottet 100 000 €. Medlen är riktade till att utreda hur man bäst kan slå ihop vattenområdens delägarlag och främja samarbete mellan vattenägare. 

– Små och splittrade delägarlag har svårt att klara av förvaltningen av vattenområden. Utmaningen med en åldrande befolkning ger sig alltmer till känna här också. Små ägarenheter läggs ner på grund av att aktörer försvinner. Större vattenområden med större delägarlag har förutsättningarna att klara av förvaltningen och fiskevården av vattenområdena i en bättre mån, säger Norrback. 

Finlands Yrkesfiskarförbund beviljades 100 000€.

– Vi måste ta hand om våra yrkesfiskare, om vi vill ha en inhemsk fiskenäring i framtiden också. Allt stöd som våra fiskare får är en satsning på den inhemska livsmedelsförsörjningen, och vår självförsörjning, någonting som vi bör värna om, säger Norrback

110 000 € har reserverats för underlättande av fiskvandringen i Närpes å. Nu öppnar alltså en möjlighet för att allmänt söka medel till projekt med detta ändamål.

– Fiskerifrågorna är viktiga för mig, och också sådana här mindre projekt kan ha stor betydelse lokalt och regionalt. Underlättandet av fiskvandringen förstärker våra fiskbestånd och ökar mångfalden i våra vattendrag, konstaterar Norrback. 

 
Anders Norrback

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Gruppanförande 15.9.2021. Anförandet framfördes av ledamot Sandra Bergqvist.
15.09.2021 kl. 15:30

Den utvecklingspolitiska redogörelsen för de kommande valperioderna 

Gruppanförande 14.9.2021 hållet av ledamot Eva Biaudet.
14.09.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00

Planen för de offentliga finanserna

Responsdebatt 28.6.2021 där gruppanförandet hölls av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
28.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Joakim Strand.
09.06.2021 kl. 15:00

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Gruppanförande 1.6.2021 hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
01.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
26.05.2021 kl. 15:00