SFP bär ansvar även för de kommande generationerna

01.07.2023 kl. 14:26
Det nya regeringsprogrammet har väckt en hel del diskussion vilket är naturligt när ett regeringsprogram publiceras. Ett regeringsprogram är alltid en kompromiss mellan olika partier vilket betyder att ingen helt får igenom sin egen politik.

En av de viktigaste signalerna regeringsprogrammet vill sända är att Finlands konkurrenskraft måste stärkas och lyftas mot en allmän nordisk nivå. Vi har inte gjort de arbetsmarknadsreformer man genomfört för länge sen till exempel i Sverige. Vår befolkning åldras och det ställer krav på ökad service. För att vi ska kunna säkerställa att alla får rätt vård i tid, att vi har en god grundutbildning och att alla äldre har en värdig ålderdom krävs det att våra skattemedel räcker till, och skatter får vi in genom arbete. Vi kan inte leva på skuld längre. Gör vi inte de reformer som krävs så äventyrar vi framtida generationers tillgång till de välfärdstjänster vi har idag. Det skulle vara ansvarslöst.

I sin insändare går Jan Rundt (VF) kraftigt åt regeringsprogrammet och SFP för att inte beakta låg- och medelinkomsttagare. Jag har svårt att köpa den här åsikten då regeringen till exempel kommer att sänka inkomstskatterna för dessa, och samtidigt kommer regeringen att se över de flitfällor som finns eftersom det förstås alltid måste vara lönsammare att ta emot ett jobb än att låta bli. Vi har en stor arbetskraftsbrist, och också ur det perspektivet är det viktigt. Regeringen vill också göra det enklare för små företag att utvecklas genom att främja lokala avtal och minska byråkratin. Vi måste bli företagarvänligare så vi har råd att finansiera vårt välfärdssamhälle och ta hand om de svagaste i samhället.

Vänsterförbundet satt som bekant tillsammans med SDP, Centern, De gröna och SFP i den förra regeringen. Också då försökte vi få igenom arbetsmarknadsreformer men det lyckades inte. Vi uppnådde en sysselsättningsgrad på 75 procent men de strukturella problemen blev kvar. Där hade också Vänsterförbundet sin chans att påverka, men i stället valde man att inte ta ansvar. Nu kan vi ändå inte längre fly ansvaret för våra barns och ungas framtid.

Jag har tidigare berättat om att det också ingår saker i regeringsprogrammet jag har haft svårt att acceptera. När det gäller invandringspolitiken måste SFP också i fortsättningen vara samvetet i den här regeringen.

De lokala satsningarna som görs inom ramen för regeringsprogrammet är förstås också viktiga att lyfta fram. Det att vårt närsjukhus och kustbanan nämns i ett regeringsprogram är exceptionellt. För SFP och mig är det viktigt att Västnyland som region utvecklas, inte avvecklas. Därför är det viktigt att vår region syns konkret i regeringsprogrammet. Det ska vi västnylännginar vara glada för. Flera regioner kämpar om samma ekonomiska medel. Nu är vår region noterad vilket är en viktig sak med tanke på framtiden.

Henrik Wickström

Gruppanföranden

Redogörelsen om digitala kompassen

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
16.11.2022 kl. 16:31

Interpellation om regeringens försummelser med att påverka i EU när det gäller restaureringsförordningen

Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
09.11.2022 kl. 14:50

Försörjningsberedskapsredogörelsen

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
19.10.2022 kl. 17:00

Klimatplanen för markanvändningssektorn

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
19.10.2022 kl. 15:41

Klimat och energistrategin – en långsiktig klimatpolitisk plan

Gruppanförande 13.10.2022 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
13.10.2022 kl. 15:00

Interpellation om energimarknadens funktion, elpriset och regeringens Fortum-politik

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
05.10.2022 kl. 15:00

Interpellation om situationen inom äldreomsorgen och om krisen inom hälsovårdstjänsterna

Gruppanförandet hållet av ledamot Rehn-Kivi
28.09.2022 kl. 15:00