Att simma med krokodiler

11.05.2023 kl. 05:43
Regeringsförhandlingarna har nu pågått drygt en vecka och det är mycket känslor och tankar som väckts både innan och under förhandlingarna. På Ständerhuset finns hela tiden en viss spänning i luften även om stämningen är god

Huset är fyllt av förväntansfulla förhandlare och media som noga följer med vart förhandlingarna leder. Sakkunnigas utlåtanden varvas med politiska övertygelser.

 

Jag vill starkt poängtera att SFP inte gett vika för sina värderingar genom att tacka ja till regeringssonderarens inbjudan till Ständerhuset. Vi svarade på regeringssonderarens frågor i enlighet med våra värderingar och kommer under förhandlingarna fortsättningsvis att lyfta fram och jobba för dem. SFP är ett liberalt och borgerligt parti som jobbar på alla plan för ett stabilt, modernt Finland som värnar om individens frihet och allas lika värde.

 

Det är ingen hemlighet att åsikterna hos de förhandlande parterna i Ständerhuset i vissa frågor står långt ifrån varandra. När det gäller frågor om EU, klimat och invandring vet vi alla att åsikterna går isär. SFP vill se ett Finland som följer och respekterar internationella avtal, grund- och mänskliga rättigheter och människovärdet, något som inte är en självklarhet i alla partier.

Vi vill också att man ska få den vård man behöver, att barn och unga får en kvalitativ utbildning, att företagen ges förutsättningar att verka, investera och växa, att jobb alltid ska löna sig och att vår inhemska matproduktion tryggas och kan utvecklas. Här råder det en större samstämmighet mellan partierna även om synsätten kan variera.

 

Som det brukar sägas inom SFP-kretsar; ”vill man bo vid flodstranden måste man lära sig att simma med krokodilerna”. Det här lyfter inte bara fram den starka pragmatism som finns i partiet utan också realismen i att ett litet parti måste anpassa sig för att överleva.

Vi får inte glömma att det för ett parti som SFP är i regeringen som man har möjligheter att påverka. De senaste fyra åren har påmint om hur viktigt det är att ha direkt kontakt till regeringen och till specialmedarbetare. Att redan i lagberedningsskedet lyfta fram viktiga synpunkter eller påvisa konsekvenser. De här möjligheterna garanteras om man sitter med i regeringen. Det är där man ges bättre möjligheter att lyfta upp det man tycker att är viktigt och bromsa icke önskvärda beslut.

Men vägen till regeringen är lång. Under förhandlingarnas gång kommer alla att få ge vika på något för att uppnå sina mål i andra frågor. Ingen kommer att få allt de vill ha och alla måste ge vika på någon punkt. Det här gäller alla partier. Och det här gällde minsann också för fyra år sedan.

Förhandlingarna är än så långe bara i inledningsfasen och det är många och långa diskussioner som ännu ska föras innan ett regeringsprogram ligger på bordet. Vi har varit tydliga med att det är det slutliga förhandlingsresultatet som avgör ifall SFP går med i regeringen eller inte. Förhandlingsresultatet ska ses som en helhet.

 

Så visst är det nu spännande dagar och veckor på gång. Det gäller både de politiskt intresserade och Eurovisionsfantaster. Bilder av Ständerhuset varvas av bilder på en grällgrön bolero i våra olika medier. Precis som förhandlingarna i Ständerhuset delar åsikter delar även Finlands bidrag i Eurovisionen åsikterna. Men oberoende av vilken åsikt man är och vilket läger man tillhör är ju önskan om slutresultatet det samma – att det går så bra som möjligt för Finland. Det är det här vi måste fokusera på och jobba för. Även om det kräver att vi simmar med krokodilerna.

 

Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Gruppanförande framfört av ledamot Anders Adlercreutz
20.04.2022 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Gruppanförandet framfördes av ledamot Mats Löfström
19.04.2022 kl. 14:35

Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
29.03.2022 kl. 15:00

Responsdebatt om redogörelsen för den inre säkerheten

Gruppanförandet hölls av ledamot Mikko Ollikainen
16.03.2022 kl. 15:00

Statsrådets bostadspolitiska redogörelse

Gruppanförande hållet av rikdagsledamot Mikko Ollikainen.
02.03.2022 kl. 16:06

Statsministerns upplysning om utrikes-och säkerhetspolitiska läget 23.2.2022

Gruppanförandet hållet av ledamot Eva Biaudet.
23.02.2022 kl. 15:00

Svar på interpellation om bränsle- och energipriserna 22.2.2022

Gruppanförandet hölls av ledamot Sandra Bergqvist
22.02.2022 kl. 14:56