Ett litet stort parti

23.04.2023 kl. 05:48
Den nya riksdagen har snart suttit i ett par veckors tid. Jag är ödmjukt glad och tacksam för det fortsatta förtroendet som ni österbottningar gav mig. Riksdagskandidaters och ledamöters förtroende prövas, skämtsamt sagt genom offentliga samarbetsförhandlingar, och ingen kan stå säker innan varje röst räknats.

Det mesta tyder på att en utmanande period väntar. Tillsammans med mina kollegor är vi väl förberedda på det. För egen del kommer jag att fortsätta arbeta för hela Österbottens bästa med hjälp av de nätverk jag skapat under de gångna fyra åren.

Det ligger alltid en spänning i luften då en ny riksdagsperiod kör i gång. Dels hos ledamöter som är förväntansfulla inför vilka partier som blir kallade till regeringsförhandlingarna, dels hos olika intresseorganisationer som gärna vill träffas och föra fram sina budskap till regeringsprogrammet. Även jag har träffat flera intressenter och hört deras tankar kring vad som borde ingå i det kommande regeringsprogrammet.

Det har säkerligen inte undgått någon att SFP har en central position i den kommande regeringsbildningen. Samlingspartiets Orpo behöver SFP för att kunna bilda en borgerlig regering ifall Centern håller fast vid sina ord. Det påvisar tydligt att också ett litet parti, som vi i SFP, kan ha en stor inverkan på hela den nationella politiken.

I SFP:s svar till regeringssonderarens frågor framkommer flertalet väsentliga aspekter för hur vi ska kunna skapa ett framgångsrikt Finland. I svaren lyfte vi bland annat fram, förutom självklarheten att svenskans ställning inte får försvagas, vikten av en ökad arbetskraftsinvarning, en hållbar ekonomi och fortsatta satsningar på utbildningens kvalitet. För att kunna driva dessa frågor behöver man också vara en del av regeringen. Därför ser jag det som otroligt viktigt att SFP är med i regeringen oavsett konstellation. Vi minns hur vi hade det i Österbotten under Sipiläs regerings tid.

Samtidigt handlar regeringsmedverkan om regeringsprogrammet. Precis som partiordförande Anna-Maja Henriksson sagt, kommer SFP inte att gå med i en regering som driver sannfinländsk politik. I regeringsförhandlingar är det ändå klart att alla partier behöver kompromissa för att tillsammans kunna enas om ett regeringsprogram. Programmet eller regeringsmedverkan är med andra ord inte givet förrän allting är färdigt förhandlat.

SFP har en stark tradition att vara en brobyggare och ett parti som alltid letar efter gemensamma kompromisser. Det är jag säker på att vi kommer att vara också den här gången.

Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Gruppanförande framfört av ledamot Anders Adlercreutz
20.04.2022 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Gruppanförandet framfördes av ledamot Mats Löfström
19.04.2022 kl. 14:35

Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
29.03.2022 kl. 15:00

Responsdebatt om redogörelsen för den inre säkerheten

Gruppanförandet hölls av ledamot Mikko Ollikainen
16.03.2022 kl. 15:00

Statsrådets bostadspolitiska redogörelse

Gruppanförande hållet av rikdagsledamot Mikko Ollikainen.
02.03.2022 kl. 16:06

Statsministerns upplysning om utrikes-och säkerhetspolitiska läget 23.2.2022

Gruppanförandet hållet av ledamot Eva Biaudet.
23.02.2022 kl. 15:00

Svar på interpellation om bränsle- och energipriserna 22.2.2022

Gruppanförandet hölls av ledamot Sandra Bergqvist
22.02.2022 kl. 14:56