Ett litet stort parti

23.04.2023 kl. 05:48
Den nya riksdagen har snart suttit i ett par veckors tid. Jag är ödmjukt glad och tacksam för det fortsatta förtroendet som ni österbottningar gav mig. Riksdagskandidaters och ledamöters förtroende prövas, skämtsamt sagt genom offentliga samarbetsförhandlingar, och ingen kan stå säker innan varje röst räknats.

Det mesta tyder på att en utmanande period väntar. Tillsammans med mina kollegor är vi väl förberedda på det. För egen del kommer jag att fortsätta arbeta för hela Österbottens bästa med hjälp av de nätverk jag skapat under de gångna fyra åren.

Det ligger alltid en spänning i luften då en ny riksdagsperiod kör i gång. Dels hos ledamöter som är förväntansfulla inför vilka partier som blir kallade till regeringsförhandlingarna, dels hos olika intresseorganisationer som gärna vill träffas och föra fram sina budskap till regeringsprogrammet. Även jag har träffat flera intressenter och hört deras tankar kring vad som borde ingå i det kommande regeringsprogrammet.

Det har säkerligen inte undgått någon att SFP har en central position i den kommande regeringsbildningen. Samlingspartiets Orpo behöver SFP för att kunna bilda en borgerlig regering ifall Centern håller fast vid sina ord. Det påvisar tydligt att också ett litet parti, som vi i SFP, kan ha en stor inverkan på hela den nationella politiken.

I SFP:s svar till regeringssonderarens frågor framkommer flertalet väsentliga aspekter för hur vi ska kunna skapa ett framgångsrikt Finland. I svaren lyfte vi bland annat fram, förutom självklarheten att svenskans ställning inte får försvagas, vikten av en ökad arbetskraftsinvarning, en hållbar ekonomi och fortsatta satsningar på utbildningens kvalitet. För att kunna driva dessa frågor behöver man också vara en del av regeringen. Därför ser jag det som otroligt viktigt att SFP är med i regeringen oavsett konstellation. Vi minns hur vi hade det i Österbotten under Sipiläs regerings tid.

Samtidigt handlar regeringsmedverkan om regeringsprogrammet. Precis som partiordförande Anna-Maja Henriksson sagt, kommer SFP inte att gå med i en regering som driver sannfinländsk politik. I regeringsförhandlingar är det ändå klart att alla partier behöver kompromissa för att tillsammans kunna enas om ett regeringsprogram. Programmet eller regeringsmedverkan är med andra ord inte givet förrän allting är färdigt förhandlat.

SFP har en stark tradition att vara en brobyggare och ett parti som alltid letar efter gemensamma kompromisser. Det är jag säker på att vi kommer att vara också den här gången.

Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2022

Gruppanförande 28.9.2021. Talet hållet av ledamot Anders Adlercreutz.
28.09.2021 kl. 13:00

Redogörelsen om den inre säkerheten

Gruppanförande 21.9.2021, ledamot Mats Löfström.
21.09.2021 kl. 14:59

Remissdebatt om statsrådets försvarsredogörelse

Gruppanförande hållet 16.9.2021 av riksdagsledamot Anders Adlercreutz.
16.09.2021 kl. 15:49

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Gruppanförande 15.9.2021. Anförandet framfördes av ledamot Sandra Bergqvist.
15.09.2021 kl. 15:30

Den utvecklingspolitiska redogörelsen för de kommande valperioderna 

Gruppanförande 14.9.2021 hållet av ledamot Eva Biaudet.
14.09.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00

Planen för de offentliga finanserna

Responsdebatt 28.6.2021 där gruppanförandet hölls av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
28.06.2021 kl. 15:00