En seger för jämställdheten och landets kvinnor och flickor.

27.06.2022 kl. 19:38
Riksdagen har idag godkänt den historiska reformen av sexualbrottslagstiftningen.

Riksdagen har idag i sin andra behandling av sexualbrottslagstiftningens totalreform godkänt regeringens historiska lagförslag. Lagen har utarbetats under justitieminister Anna-Maja Henrikssons ledning och den mest centrala förändringen är att definitionen på våldtäkt ändras så att den utgår från avsaknad av samtycke.

-Detta är en glädjens dag. Totalreformen av sexualbrottslagstiftningen har för mig som justitieminister varit det enskilt största och viktigaste projektet att ro i land under denna regeringsperiod. Sexualbrott hör till de allvarligaste av brott som kränker de mest känsliga delarna av en människas integritet. Därför anser jag det oerhört viktigt att vi genom denna reform nu stärker brottsoffrets ställning och samtidigt ser till att de som gör sig skyldiga till dessa allvarliga brott bestraffas strängare, säger justitieminister och Svenska folkpartiets partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Straffen för sexualbrott mot barn skärps betydligt i och med reformen.

-Genom reformen kan vi bättre skydda våra barn från sexualbrott. Kärnan är att ett barn aldrig kan ge samtycke till en sexuell handling med en vuxen, säger Henriksson.

Reformen innehåller flera större förändringar som förbättrar brottsoffrets ställning och innebär en betydande ändring i tankesättet kring sexualbrott. Också i fråga om andra sexualbrott än våldtäkt blir bristen på samtycke central.

- Den sexuella självbestämmanderätten ska vara okränkbar. Efter att lagen trätt i kraft vid årsskiftet kan man göra sig skyldig till sexuella trakasserier också på andra sätt än genom att beröra någon annan. Olovlig spridning av en sexuell bild på någon annan blir också ett straffbart sexualbrott. Dessa och andra nya bestämmelser gör det även lättare att ingripa i sexualbrott på nätet, fortsätter Henriksson.

- Det är många som länge jobbat för att denna reform ska bli verklighet. Jag vill tacka dem alla. Tillsammans har vi nu åstadkommit en reform som kan ses som en seger för jämställdheten och framförallt för alla kvinnor och flickor i vårt land, säger Henriksson.

Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak.

Gruppanförande 30.11.2020, Anders Norrback, Svenska riksdagsgruppen
30.11.2020 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Gruppanförande 11.11.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
11.11.2020 kl. 14:59

Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 4.11.2020 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
04.11.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16