Arbete ska alltid löna sig

18.06.2022 kl. 07:03
Det nalkas sommaruppehåll även här i riksdagen om några veckor. Vårsession har mycket långt präglats av det säkerhetspolitiska läget till följd av Ryssland råa och oförsvarbara intrång i självständiga Ukraina i slutet av februari.

Just nu är den heta potatisen i riksdagen hur vi ska agera vid gränsen mot öst vid en eventuell massinvandring.

Effekterna av kriget syns och har märkts under våren i vår vardag, bland annat vid bränslepumparna och i mataffärerna. Räntorna har stigit märkbart från att ha börjat från en minusränta. Inflationen är rekordstor - köpkraften försvagas. Vi är vana att leva på ett visst sätt enligt vår egen inkomstbas. Ändringen i prisbilden av basförnödenheter gör att vi kan tvingas, vill vi eller inte, tänka om.

Regeringen är synnerligen medveten om situationen och har under våren vidtagit olika åtgärder för att underlätta den tuffa vardagen för privatpersoner och företag. Samtidigt är regeringens spelutrymme begränsad. Just nu diskuteras mycket om att sänka inkomstbeskattningen för att stärka köpkraften, med andra ord att det lämnar mera pengar i handen vid löneutbetalningen för att kunna täcka de stigande utgifterna.

Allt oftare hörs röster där man funderar om det är lönsamt att pendla till jobbet. Det ska alltid vara lönsamt att arbeta. Det är samtidigt det bästa socialskyddet vilket ger inbesparingar på utgiftssidan i statskassan. Det är viktigt att frågan om nivån på inkomstbeskattningen ligger högt på bordet på hösten budgetria.

Hjulen ska rulla för att hålla igång samhällsfunktionerna, såsom vård och skola. I en internationell jämförelse fungerar vår offentliga service väldigt bra i Finland och det måste vi värna om. Det goda sysselsättningsläget är otroligt viktigt i sammanhanget och jag hoppas även att arbetsmarknadsparterna finner snabbt en lösning kring social- och hälsovårdssektorns löner.

Vi i Österbotten har alla förutsättningar att klara oss bra även i fortsättningen. Våra företag har god efterfrågan på sina produkter. Det finns en framtidstro trots osäkerheten i världen. Det finns alla förutsättningar att växa förutsatt att tillgången på arbetskraft skulle bli bättre. Det här är ett stort nationellt problem som inte tas tillräckligt på allvar.

Olika evenemang och tillställningar hör sommaren till. Fint att de arrangeras i vår näromgivning, vi ska alla passa på och njuta av dem. Sociala kontakter är otroligt viktiga just nu efter alla restriktioner på grund av coronan. Samtidigt stöder vi livskraften lokalt vilket är otroligt viktigt. Med dessa ord vill jag önska alla en riktigt fin och avkopplande sommar.

Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Interpellation om minister Rydmans ställning

Gruppanförande hållet av ledamot Otto Andersson,
20.06.2024 kl. 12:41

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2025–2028

Gruppanförande framfört av riksdagsledamot Henrik Wickström.
12.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens miljö- och klimatpolitik

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
05.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens finanspolitik 

Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.
15.05.2024 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2025–2028

Gruppanförandet under remissdebatten framfördes av ledamot Otto Andersson.
07.05.2024 kl. 15:00

Interpellation om sjukhusnätverket

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
23.04.2024 kl. 15:03

Aktualitetsdebatt om skolfred och skoltrygghet      

Gruppanförande hållet av ledamot Ollikainen.
17.04.2024 kl. 14:59