Vi vill maximera vår egen säkerhet, inte vara ett hot mot någon

21.05.2022 kl. 10:44

Under veckoslutet samlas Svenska folkpartiet till partidagen i Åbo. En efterlängtad partidag då vi igen får debattera, argumentera och bäst av allt – vi får komma samman och träffas efter två partidagar på distans. Mycket har hänt och när vi nu träffas har Finland i veckan fattat det historiska beslutet att ansöka om Natomedlemskap. En vecka jag sent ska glömma.Mycket har hänt och när vi nu träffas har Finland i veckan fattat det historiska beslutet att ansöka om Natomedlemskap. En vecka jag sent ska glömma.

 

Rysslands och Putins brutala invasion av Ukraina den 24 februari i år innebar en omedelbar förändring av det säkerhetspolitiska läget i Europa och för vårt eget land. Det är Rysslands uttalade mål att förändra Europas säkerhetsordning. Att Ryssland väljer att attackera ett fredligt grannland är ett allvarligt brott mot internationell rätt och mot mänskliga rättigheter.

 

När jag tänker tillbaka på min barndom, tänker jag att det viktigaste arv mina föräldrar gav mig, var vårt lands självständighet. Min far, liksom så många av hans jämnåriga, skickades till fronten för att försvara fosterlandet under andra världskriget. Min mor, liksom så många andra unga sjuksköterskestuderande, tog hand om sårade soldater på krigssjukhus runt om i Finland. I Helsingfors, i Rovaniemi, i Jakobstad.

 

Många finländska soldater fick lägga livet till för att vi skulle få bo i ett självständigt land. Många blev skadade eller invalidiserade för livet. Men vi klarade det – tillsammans. Lilla Finland lyckades stå på sig mot anfallaren Sovjetunionen. Ett krig som satt sina spår i oss, och som gjort oss medvetna om att inget ska tas för givet. Ett krig som också gav oss lärdomen: ”aldrig mera ensam” som general Adolf Ehrnrooth uttryckte det.

 

Vår viktigaste uppgift som företrädare för Finlands folk, är att i varje sammanhang handla så att vi gör allt för att trygga Finlands suveränitet och folkets framtida trygghet och säkerhet. Svenska folkpartiet och jag har länge ansett att ett Natomedlemskap ger de bästa säkerhetsgarantierna för vårt land. Den här veckan var det dags för de avgörande besluten i regering och riksdag samt i samråd med republikens president.

 

Finland vill bli medlem av försvarsalliansen Nato och vi vill göra det sida vid sida med vår goda granne Sverige. Finland behöver sitta med vid alla de bord där viktiga beslut för vårt lands framtid och Europa fattas. Och vi behöver söka det bästa och starkaste preventiva skydd vi kan få. Det ska vara så oattraktivt som möjligt för någon att ens tänka tanken att gå till militärt angrepp på vårt land.

 

Det var mycket viktigt att Finlands riksdag med en förkrossande majoritet 188-8, röstade för att Finland ansöker om medlemskap i försvarsalliansen Nato. Samtliga ledamöter i Svenska riksdagsgruppen röstade för att ansöka om medlemskap. Enigheten kring det historiska beslutet var således stort. Vi har i Finland en tradition av att söka konsensus och samförstånd kring de stora säkerhetspolitiska linjedragningarna.

 

Det lönar sig att upprepa varför vi inom SFP anser att ett Natomedlemskap är viktigt för Finland. Vi vill maximera vår egen säkerhet. Vi vill inte vara ett hot mot någon. Tvärtom ska vi som nation fortsätta att varje dag jobba för fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Interpellation om minister Rydmans ställning

Gruppanförande hållet av ledamot Otto Andersson,
20.06.2024 kl. 12:41

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2025–2028

Gruppanförande framfört av riksdagsledamot Henrik Wickström.
12.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens miljö- och klimatpolitik

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
05.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens finanspolitik 

Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.
15.05.2024 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2025–2028

Gruppanförandet under remissdebatten framfördes av ledamot Otto Andersson.
07.05.2024 kl. 15:00

Interpellation om sjukhusnätverket

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
23.04.2024 kl. 15:03

Aktualitetsdebatt om skolfred och skoltrygghet      

Gruppanförande hållet av ledamot Ollikainen.
17.04.2024 kl. 14:59