Viktiga beslut för ekonomin och de studerande

11.02.2022 kl. 16:35
Regeringspartierna har idag kommit överens om ett paket med sysselsättningsåtgärder som förstärker den offentliga ekonomin med minst 110 miljoner euro. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är nöjd över att regeringspartierna hållit fast i den överenskommelse som tidigare gjorts.

– Jag är mycket nöjd över att vi inom regeringen kunnat enas om detta paket som förstärker den offentliga ekonomin med 110 miljoner euro. Bland åtgärderna i paketet finns flera saker som SFP redan länge arbetat för. Särskilt glad är jag över att studerandes inkomstgränser kommer att höjas och att regeringen sätter fokus på främjandet av välmåendet i arbetslivet, säger Anna-Maja Henriksson.


Studiestödets inkomstgränser höjs permanent

Regeringspartierna har beslutat att studiestödets inkomstgränser kommer att höjas permanent med 50 procent från och med år 2023. 

– Vi i SFP har under flera år jobbat för att studiestödets inkomstgränser skulle höjas. Redan under vår oppositionstid föreslog vi en höjning på 50 procent, vilket nu kommer att ske.  Det här visar att målmedvetet och långsiktigt arbete av SFP ger resultat, säger Henriksson.

– Men framför allt är jag nu glad för de studerandes del.  Det ska alltid löna sig att jobba. Höjningen av inkomstgränser underlättar de studerandes vardag och minskar onödig byråkrati, men är också ett svar på bristen på arbetskraft i många branscher.

Fokus på den psykiska hälsan

Svenska folkpartiet har länge varit en föregångare bland de politiska partierna, då det kommer till att föreslå åtgärder för främjande av välmåendet inom arbetslivet. Nu har regeringen beslutat att arbetarskyddslagen ska förnyas så att psykosocial belastning på ett bättre sätt ska förebyggas och beaktas i arbetsskyddet.

– Vår ekonomi förlorar årligen enorma summor på grund av sjukpensioner, sjukfrånvaro och arbetsolycksfall. Och varje fall av arbetsoförmåga är alltid en individuell tragedi. Bättre arbetsvälmående gynnar därför både nationalekonomin och den enskilde arbetstagarens livskvalitet, säger Henriksson.

– En allt större del av sjukfrånvaro från arbetet orsakas av psykisk ohälsa. Däremot har vår arbetskyddslagstiftning inte till alla delar levt med i utvecklingen. Därför är det viktigt att arbetarskyddslagen nu förnyas så att den bättre beaktar psykiskt välbefinnande i arbetet.

I samband med sitt sysselsättningspaket har regeringen också beslutat om ett 1 miljoner euros årligt tilläggsanslag till studerandes hälsovårdsstiftelse för utvecklande av psykvårdstjänster för studerande.

Regeringen vill underlätta de överskuldsattas situation

För att underlätta överskuldsattas situation föreslår regeringen att antalet fria månader ökas för utsökningsgäldenärer med lägre inkomst och som har skulder i utmätning. 

- Förslaget med att öka antalet fria månader för de som har en lägre inkomst är ett viktigt förslag som underlättar situationen för många överskuldsatta, säger Henriksson.

 
Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Interpellation om minister Rydmans ställning

Gruppanförande hållet av ledamot Otto Andersson,
20.06.2024 kl. 12:41

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2025–2028

Gruppanförande framfört av riksdagsledamot Henrik Wickström.
12.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens miljö- och klimatpolitik

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
05.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens finanspolitik 

Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.
15.05.2024 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2025–2028

Gruppanförandet under remissdebatten framfördes av ledamot Otto Andersson.
07.05.2024 kl. 15:00

Interpellation om sjukhusnätverket

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
23.04.2024 kl. 15:03

Aktualitetsdebatt om skolfred och skoltrygghet      

Gruppanförande hållet av ledamot Ollikainen.
17.04.2024 kl. 14:59