Budgeten för 2021 satsar på dem som nu mest behöver hjälp

09.10.2020 kl. 13:42
Riksdagen påbörjade denna vecka remissdebatten om regeringens budgetförslag för år 2021. I sitt anförande betonade riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) vikten av den förebyggande verksamheten inom social- och hälsovården.

- Jag är glad över att vi har en stimulerande budget för nästa år som tydligt satsar på dem som nu mest behöver hjälp. Den exceptionella budgeten behövs för att hjälpa oss ur coronakrisen och för att vi ska kunna fortsätta att bygga upp vårt välfärdssamhälle på ett hållbart sätt, säger Rehn-Kivi.
 
I budgeten för nästa år finns bland annat anslag för grundandet av tjänsten som äldreombudsman, något som SFP länge har jobbat för. I budgeten garanteras också organisationernas finansiering då stödet från Veikkaus minskar drastiskt. Rehn-Kivi betonar att den tredje sektorn starkt bidrar till den förebyggande verksamheten som utförs i vårt land och att den inbesparar stora summor för samhället. I sitt anförande betonade Rehn-Kivi även vikten av vacciner som förebyggande åtgärd.
 
- Ett av de viktigaste preventiva programmen i vårt land är det nationella vaccinationsprogrammet. Som ordförande för riksdagens vaccingrupp är jag glad över att det nu utvidgas med pneumokockvaccin för olika riskgrupper. Nästa steg är förhoppningsvis att vaccinet kan ges till alla över 65-åringar. Jag ser också med stor förväntan mot att vi snart har tillgång till ett tryggt och effektivt vaccin mot coronaviruset. 

Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Jämställdhetens roll för stabiliteten och utvecklingen i samhället.

Jubileumsplenum med anledning av 110 år av kvinnlig rösträtt. Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
01.06.2016 kl. 14:45

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om den inre säkerheten 24.5 2016

Gruppanförande, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen
24.05.2016 kl. 15:00

Interpellationsdiskussion kring Finlands riktning.

Svenska riksdagsgruppen, gruppanförande Anna-Maja Henriksson 18.5 2016
18.05.2016 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om statens ägarstyrningspolitik

Gruppanförande 17.5 2016, Carl Haglund
17.05.2016 kl. 15:00

Remissdebatt om planen för de offentliga finanserna 2017–2020

Gruppanförande 19.4 2016, Joakim Strand
19.04.2016 kl. 15:05

Interpellationens första undertecknare har taltur.

Talet publicerat i hållen form
06.04.2016 kl. 14:10