Bergqvist efterlyser förenklade regler kring heminkvartering

21.02.2020 kl. 13:54
Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) lämnade på fredag in ett skriftligt spörsmål om småskalig inkvarteringsverksamhet till riksdagens talman.

I spörsmålet efterlyser Bergqvist förenklade regler kring att starta upp verksamhet med heminkvartering, dvs. övernattning i enklare form än hotellstandard och till ett lägre pris.
Inom livsmedelslagstiftningen har lättnader tagits fram för de småskaliga producenterna och det här har fått positiva effekter. Helt nya företag och näringar har uppstått, till exempel mathantverkarna.

- Jag hoppas på en liknande utveckling vad gäller heminkvartering, säger Bergqvist. Regelverket för inkvarteringsverksamhet är enormt, samtidigt som Airbnb-verksamheten idag inte direkt regleras. Önskemålet om förenklade regler kring heminkvartering har kommit från företagare i skärgården.

I Åbolands skärgård har behovet av heminkvartering aktualiserats då projektet kring pilgrims- och vandringsleden S:t Olofs sjöled framskridit. Behovet av heminkvartering finns även annanstans där annan liknande småskalig turistverksamhet utövas.

- Det här är ett initiativ som stöder regeringens sysselsättningsmål och hållbar tillväxt inom turistbranschen, säger Bergqvist.

Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Regeringens försvarspolitiska redogörelse

Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin 8.3.2017
08.03.2017 kl. 15:04

Remissdebatt om landskapsmodellen

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen 7.3 2017
07.03.2017 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik

Gruppanförande, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen 1.3 2017
01.03.2017 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om beredningen av lagstiftningen

Svenska riksdagsgruppen, gruppanförande, riksdagsledamot Eva Biaudet 21.2.2017
21.02.2017 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen 15.2 2017
15.02.2017 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om regeringens politik för 2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen, onsdag 8.2 2017
08.02.2017 kl. 14:44

Utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen

Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin 21.12.2016
21.12.2016 kl. 13:00