Biaudet gläder sig över Migrationsverkets beslut att behandla på nytt cirka 500 asylansökningar

22.11.2019 kl. 19:58

SFP:s riksdagsledamot Eva Biaudet gläder sig för Migrationsverkets beslut att ta cirka 500 asylansökningar på nytt i behandling.

‑ Jag är väldigt nöjd över Migrationsverkets beslut. Även i andra länder har exceptionellt många ansökningar behövts korrigeras via besvär eller ny behandling, konstaterar Biaudet.

Migrationsverkets beslut är en reaktion på Europeiska människorättsdomstolens beslut. Domstolen konstaterade förra veckan att Finland brutit mot artikel 2 och artikel 3 i europeiska människorättskonventionen om rätt till liv och förbud mot tortyr då Finland nekade asyl för en irakisk man och skickade honom tillbaka till Irak. Mannen sköts ihjäl tre veckor efter att han återvänt till Irak.

‑ Principen om non-refoulment är absolut och ska skydda flyktingar mot utvisning eller avvisning då deras liv eller frihet är i fara. Att äventyra denna princip är oacceptabelt.

Redan 2018 visade studien, som gjorts av juridiska fakulteten vid Åbo universitet, Åbo Akademis människorättsinstitut och diskrimineringsombudsmannen, att Migrationsverket skärpt sin linje om asyl för irakiska medborgare på ett sätt som inte har stöd i lagen.

-Vi har länge krävt granskning av besluten på grund av vad denna utredning visade.

Eva Biaudet

Gruppanföranden

Vi kan bättre.

Svenska riksdagsgruppens alternativa budget 2019
07.11.2018 kl. 14:44

Statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande 23.10 2018 hållet av ledamot Stefan Wallin
23.10.2018 kl. 14:57

Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag

Gruppanförandet hålls av ledamot Thomas Blomqvist tisdag 16.10 2018.
16.10.2018 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2019

Gruppanförande 18.9.2018
18.09.2018 kl. 13:00

Aktuell debatt om utmaningarna för det internationella, multilaterala  samarbetet.

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande 12.6 2018 av riksdagsledamot Stefan Wallin
12.06.2018 kl. 16:16