Rehn-Kivi välkomnar medborgarinitiativet om terapigaranti

22.10.2019 kl. 16:52

Medborgarinitiativet om terapigaranti har idag lämnats till riksdagen. Terapigarantin skulle innebära att en person får tillgång till vård, tex. ett samtal med en terapeut eller kortvarig terapi, så snabbt som möjligt efter den första kontakten och önskan om hjälp.
Riksdagsledamot och medlem i riksdagens social- och hälsovårdsutskott Veronica Rehn-Kivi (Sfp) välkomnar initiativet.
- Den psykiska ohälsan i Finland är en stor samhällsekonomisk utmaning. Varannan person drabbas av psykisk ohälsa någon gång under sitt liv och därför är det oerhört viktigt att vi ingriper i ett tidigt skede innan problemen hopar sig, säger Rehn-Kivi. 
Terapigarantin skulle bygga upp en effektiv basnivå för den psykiska sjukvården i Finland och komplettera det nuvarande systemet genom att göra hjälpen mera klientinriktad, snabbare och framför allt lättare att nå. En låg tröskel till psykvården är viktig inte minst för de unga med mentala problem. En stor utmaning är att se till att även svenskspråkig vård kan garanteras.
- För tillfället är det speciellt utmanande att hitta svenspråkiga psykologer och många psykologvakanser i de svenskspråkiga skolorna är obesatta. Detta är något som måste åtgärdas så snabbt som möjligt. Vi behöver flera utbildningsplatser och ett uppsving i trenden att studera i ämnet psykiatri. Vi måste göra satsningar i förebyggande syfte för att mota risken för psykisk ohälsa och därför hoppas jag att medborgainitiativet om terapigaranti får en positiv behandling i riksdagen, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella-selonteko

Lähetekeskustelu/remissdebatt 13.12.2018.    Ledamot Stefan Wallin
13.12.2018 kl. 17:31

Aktuell debatt om den framtida utvecklingen i EU

Gruppanförande 12.12.2018, Eva Biaudet
12.12.2018 kl. 14:38

Redogörelsen om idrottspolitik

Gruppanförande, Mikaela Nylander
20.11.2018 kl. 14:56

Alternativa budgeterna 14.11.2018

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson,
14.11.2018 kl. 14:37

Vi kan bättre.

Svenska riksdagsgruppens alternativa budget 2019
07.11.2018 kl. 14:44