Anslaget till Vassor-Kärklax är en fantastisk nyhet

18.09.2019 kl. 16:04
Skam den som ger sig, äntligen!

Det här är en fantastisk nyhet för Österbotten är riksdagsledamot Mikko Ollikainens spontana reaktion då han får höra att förbättringarna av Vassor-Kärklax avsnittet på Riksåttan finns med i Kommunikationsministeriets budgetförslag till nästa års statsbudget.


- Riksåttan är Kustösterbottens livsnerv och otroligt viktig för oss. Just den här sträckan är en flaskhals som nu förbättras genom att bland annat bygga omkörningsfiler, gör trafiken smidigare samt ökar trafiksäkerheten på sträckan bland annat i form av en underfart för vilt. Den här nyheten gläder väldigt många, säger SFPs riksdagsledamot Mikko Ollikainen.

Projektets första del är mellan Vassor-Ölis och kostnadsförslaget är 11 miljoner. Budgetmedel fördelas så att 4 miljoner euro reserveras för år 2020 och 7 miljoner euro år 2021

- Jag hoppas också att trafiksäkerheten i Kärklax kan förbättras samtidigt genom att bygga en underfart där för den trafiken ska bli säkrare. Om det inte lyckas nu inom ramen för dessa budgetmedel måste slutliga planeringen av den inledas genast så att den kan förverkligas inom något år.

Projektet är det enda nya vägprojektet i gamla Vasa län under nästa år i statsbudgeten. Vägplanen ska ännu slutligen godkännas innan projektet kommer igång.

- I min tidigare roll som kommundirektör i Vörå har jag lobbat mycket för detta projekt, som varit aktuellt sedan 1990-talet, och det gläder mig att det råder en stor samsyn kring detta såväl politiskt som intresseorganisationer. Stort tack till alla inblandade lokalt, till partikollegor och andra riksdagsledamöter för stödet.

- Landskapsdirektör Kaj Suomelas reaktion igår om att nästa års budget är det bästa för Österbottens del på flera år fick en fin fortsättning, säger Ollikainen.
Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Aktuell debatt om utmaningarna för det internationella, multilaterala  samarbetet.

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande 12.6 2018 av riksdagsledamot Stefan Wallin
12.06.2018 kl. 16:16

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Gruppanförande av Mats Nylund 23.5 2018.
23.05.2018 kl. 15:00

Aktualitetsdebatt om EU:s långsiktiga budgetramar

Mats Löfström, 9.5.2018
09.05.2018 kl. 15:03

Interpellation om arbetsvillkoren för ung

Svenska riksdagsgruppen, gruppordförande Thomas Blomqvist
08.05.2018 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019 - 2022.

Anna-Maja Henriksson, gruppanförande 17.4.2018
17.04.2018 kl. 14:52

INTERPELLATIONSDEBATT OM UTBILDNINGEN 28.2.2018

Gruppanförande, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
28.02.2018 kl. 15:04

Remissdebatt om spaningslagarna 20.2.2018

Gruppanförande, Thomas Blomqvist,
20.02.2018 kl. 15:00