SFP presenterade sin skuggbudget

31.10.2017 kl. 07:13
Mer i handen för hushållen, mental hälsa viktig prioritet, slopad arvs- och gåvoskatt för företag

Inkomsttagaren bör få mer pengar i handen. Finland behöver dessutom ett nationellt program för mental hälsa och en reform av familjeledigheterna som ökar pappornas insatser för att sköta barnen när de är små. Det skulle skapa en ny dynamik som förnyar och ökar jämställdheten i arbetslivet.

Det är några av de centrala ingredienserna i Svenska riksdagsgruppens och SFP:s alternativa budget 2018.

– Vår skuggbudget visar att genom rätt prioriteringar kan vi genomföra de reformer som vårt samhälle behöver. Människor förväntar sig mer optimistiska signaler av oss beslutsfattare. Vi har ritningarna för en ordentlig reform av familjeledigheterna där flexibiliteten ökar och pappornas roll blir större, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson.

– Mental ohälsa är en annan sak som det inte mera går att tiga om, utan saken kräver klara åtgärder. Här föreslår vi ett nationellt program, säger hon.

Regeringen har inte lyckats med sitt sysselsättningsmål. SFP anser att ambitionsnivån är för låg. Den alternativa budgeten innehåller flera konkreta förslag som kan höja sysselsättningsgraden till 75–80 procent. De nya arbetsplatserna skapas framför allt i de små och medelstora företagen. SFP föreslår att arvs- och gåvoskatten helt slopas för generationsväxlingar i företag.

– Vi har också skissat upp en skatteväxling som sänker skatten på arbete, höjer momsen en aning och ger vanliga inkomsttagare mer i handen. Med större disponibla inkomster i hushållen stimuleras konsumtionen och därmed hela ekonomin. Ingen kan heller klandra vår modell för att öka inkomstskillnaderna. Tvärtom, vår skattesänkningsmodell gynnar också de lägsta inkomstklasserna då vi samtidigt höjer garantipensionen, folkpensionen, studiestödet och barnbidragets ensamförsörjartillägg, säger gruppordförande Stefan Wallin.

Svenska riksdagsgruppen

Gruppanföranden

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
24.02.2021 kl. 15:00

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
16.02.2021 kl. 14:58

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43

Riksmötets öppningsdebatt

Svenska riksdagsgruppens anförande hölls av gruppordförande Anders Adlercreutz.
09.02.2021 kl. 15:00

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08

Remissdebatt om social- och hälsovårdsreformen

Gruppanförande 14.12.2020 hållet av riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.
14.12.2020 kl. 14:48

Statsrådets redogörelse om Finlands program för hållbar tillväxt

Gruppanförande 1.12.2020, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2020 kl. 14:30