Inlägg i debatten om arbetsmarknadspaketet.

30.09.2015 kl. 14:38
Ledamot Mats Nylund höll ett tvåspråkigt inlägg i debatten 30.9 2015

Ärade talman,

Arvoisa puhemies,

 

Hallitus on aivan oikeassa siinä, että Suomen tulee vahvistaa kilpailukykyään. Hallituksen ehdotukset eivät silti ole oikea tie, koska ne iskevät toisiin aloihin kovemmin kuin toisiin. On silti ilahduttavaa nähdä, että suunnitellut sunnuntai- ja ylityölisien leikkaukset peruuntuivat. Minusta parempi vaihtoehto, ja eritoten tasapuolisempi ratkaisu on lomarahojen leikkaaminen. Pienyrittäjille tämä voi tarkoittaa uutta kustannusta, mutta heidän ahdinkoon pitäisi pystyä helpottamaan muilla tavoin.

 

Ärade talman,

 

Det bästa skulle vara att arbetsmarknadsparterna själva kunde komma med en lösning. Här spelar FFC en nyckelroll. För att få Finland upp på benen krävs att vi jobbar tillsammans och att samhällsfriden säkras. Därför är det viktigt att inkludera fackförbunden. Samtidigt måste fackförbunden inse sitt ansvar. Det är inte bara minimilöner och olika ersättningar som är allmänbindande. Olagliga strejker leder förutom ett infekterat samhällsklimat, till enorma kostnader för samhället, som i slutändan alla vi betalar för.

 

Arvoisa puhemies,

 

Yrittäjien tilannetta voidaan myös helpottaa ilman leikkauksia. Tässä normitalkoilla on tärkeä rooli kilpailukyvyn vahvistamisessa. Ei voi olla niin, että miljardiluokan investointeja ei voida tehdä, koska lupaprosessi ja valitusprosessi vievät niin kauan aikaa. Nämä ovat olleet ongelmina esimerkiksi tuulivoimaa rakennettaessa ja turveenoton lupaprosesseissa. Vähentämällä byrokratiaa valtion ja kunnat voivat säästää rahaa ja yrityksien toimintaehdot parantuvat.

 

Mats Nylund

Gruppanföranden

Interpellation om regeringens regionalt diskriminerande politik

Gruppanförande  håkllet av ledamot  Anders Norrback.
20.03.2024 kl. 15:12

Aktuell debatt om Ukraina

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
21.02.2024 kl. 15:00

Interpellation om det kaos på arbetsmarknaden som orsakats av regeringen

Gruppanförandet hållet av ledamot Otto Andersson
20.02.2024 kl. 15:29

Riksdagens öppningsdebatt 13.2 2024

Gruppanförande hållet av ledamot Otto Andersson.
13.02.2024 kl. 15:00

Responsdebatt om budgetpropositionen för 2024

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
13.12.2023 kl. 11:00

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2024-2027

Gruppanförande 22.11.2023, Mats Löfström
22.11.2023 kl. 15:00