Trafikministeriets budgetanslag

30.09.2015 kl. 10:50
Huvudpunkterna i ledamot Mats Löfströms kommentarer till minister Berner

Fru talman,

 

Jag tycker att förslaget överlag är balanserat.

 

Jag är mycket glad att sjöfartsstödet bibehålls på samma nivå som tidigare år för att garantera en finländsk sjöfart också i framtiden. Det är viktigt för exporten, tusentals arbetsplatser ombord samt försörjningsberedskapen.

 

On tärkeää huomata, että varustamosektori rahoittaa tukensa itse. Varustamot saavat takaisin sen, mitä ovat maksaneet.

 

Ruotsilla on samanlainen järjestelmä ja jos Suomi lakkauttaisi omansa, johtaisi se todennäköisesti siihen, että varustamot liputtaisivat aluksensa Ruotsiin ja me menettäisimme suomalaisia työpaikkoja saamatta lisää tuloja.

 

Tämän takia olen tyytyväinen hallituksen linjaan tässä asiassa.

 

Samma sak gäller nivåerna för farledsavgifterna, som är viktiga för den finländska exporten då 90 % av importen och 80 % av exporten går med fartyg.

 

Också här är regeringens budgetförslag mycket bra.

 

Som Svenska riksdagsgruppens medlem i trafik- och kommunikationsutskottet vill jag dock poängtera de negativa effekterna av indragningen av Y-tågen i Västra Nyland samt förändringarna i trafiken i Österbotten.

 

Jag förstår att budgetläget är svårt, men trafik och kommunikationer är livsnerven för alla samhällen och livsviktiga om hela Finland ska leva.

 

Jag hoppas att man här ännu kan hitta en konstruktiv lösning för att rädda bland annat Y-tågen.

 

Jag hoppas också att man genom effektivering och andra åtgärder kan göra inbesparingar utan att behöva skära ner på turlistorna och förbindelselinjer.

 

Haluan tässä yhteydessä nostaa esille erityisesti digitalisoinnin mahdollisuudet.

 

Kysehän on alueesta, jonka tiedän ministerin tuntevan hyvin.

 

Digitalisointi merkitsee monia kehitysmahdollisuuksia, mutta myös järkeistämistä, koskien sekä raportointia että käytettävyyttä.

 

Ett exempel är sjöfartens rapportering. Cypern tog år 2013 i bruk elektroniska dagböcker i sjöfarten. I och med det beslutet är det enbart Finland och Trafi som i hela EU ännu kräver att rapportering ska vara skrivna med fjäderpenna, bläckhorn och på finpapper.

 

Här finns alltså arbete att göra både inom ramen för normtalkot, men också digitaliseringen.

 

Ministern har mitt fulla stöd i det arbetet.

Mats löfström

Gruppanföranden

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00

Finansutskottets betänkande om EU:s egna medel

Gruppanförande hållet av ledanot Eva Biaudet.
11.05.2021 kl. 15:00

Statsrådet redogörelse om utbildningspolitiken

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen
05.05.2021 kl. 14:30

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
24.02.2021 kl. 15:00

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
16.02.2021 kl. 14:58

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43

Riksmötets öppningsdebatt

Svenska riksdagsgruppens anförande hölls av gruppordförande Anders Adlercreutz.
09.02.2021 kl. 15:00