Nylunds inlägg i debatten om regeringsprogrammet

03.06.2015 kl. 09:41
2.6 2015

 Värderade talman! Arvoisa puhemies

 

Den nya regeringen bygger sitt regeringsprogram på en realistisk ekonomisk analys. Det är helt nödvändigt att anpassa offentliga sektorns utgifter efter intäkterna. Det är helt rätt att regeringen i sin skattepolitik slår fast att Finlands totalskattegrad inte får öka. Eftersom inget, absolut inget beskattas så hårt i Finland som inkomster från arbete skulle det ha krävts betydligt starkare linjedragningar här. Jag anar att Sannfinländarnas avundsjukepolitik förhindrar en modigare linje gällande beskattningen av arbete.

 

Jordbruket och landsbygden har fått flera positiva skrivningar i regeringsprogrammet. Även betoningen på företagande och framförallt skrivelserna om förbättringar av verksamhetsförutsättningarna för småföretagare, är något som, om det förverkligas, kommer att gynna ekonomin i Finland.

 

Arvoisa puhemies,

Huoleni aihe on kuitenkin maanviljelijät. Jo nyt maanviljelijöiden tilanne on erittäin huono ja kannattavuus alhainen. Siitä huolimatta hallitusohjelman liitteessä "ehdolliset lisätoimenpiteet", hallitus uhkaa alentaa sekä LFA- että ympäristötukea. LFA tuen tarkoitus on edistää maanviljelyä niillä alueilla, joilla kannattavuus muuten olisi heikko. Samanaikaisesti hallituksen yhtenä tavoitteena on nostaa ruuantuotannon kannattavuutta. Siksi ihmettelenkin miten hallituksen matematiikka toimii? Valtio ei voi hallita markkinoita eikä hintojen kehitystä. Valtio voi parantaa tilannetta tukieuroilla ja veronalennuksilla. Siksi minusta erityisesti LFA tuen mahdollinen leikkaaminen onkin hallituksen määränpään vastaista.

 

Värderade talman,

Regeringen säger sig även vilja satsa på bioekonomin och förespråkandet av rena lösningar. Därför är det ytterest motstridigt att hota med eventuella nedskärningar i miljöstöden för lantbruket. Man vill minska på utsläppen från åkrarna som rinner ut i Östersjön, men regeringen är inte färdig att satsa pengar på det. Menar Centern att den ekonomiska bördan för denna politik ska falla på bonden?

 

Arvoisa rouva puhemies,

Hallitus ei ole sanallakaan maininnut yhtä kysymystä joka viime eduskuntakaudella herätti ristiriitaa, eli miten turvataan ammattikalastajien toimintaedellytykset. Vapaa-ajan kalastajien tilanne kyllä turvataan, mutta ei pienyrittäjien, joiden tilanne on jo nyt vaikea. Kaiken lisäksi kalastajille tulee vielä maksettavaksi uusi vero, venevero. Näinkö hallitus vähentää byrokratiaa, lisäämällä uusia veroja?

 

Ammattikalastajien pääasiallinen tehtävä on tuoda kotimaista kalaa kuluttajien pöytiin. Hallitusohjelmassa sanotaan, että ”toteutetaan lohi- ja meritaimenstrategiaa Itämeren lohikantojen varmistamiseksi”. Aikooko hallitus valita strategiasta vain haluamansa osia? Vai toteutetaanko strategia kokonaisuudessaan, johon kuuluu myös lohikiintiöt ja ammattikalastajien toimintaedellytyksien parantaminen?

Mats Nylund

Gruppanföranden

Statsrådets meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och ickediskriminering i det finländska samhället

Gruppanförande hållet av gruppordförande Otto Andersson.
06.09.2023 kl. 15:00

Regeringen Orpos regeringsprogram

Gruppanförande, Otto Andersson, Svenska riksdagsgruppen 21.6.2023
21.06.2023 kl. 14:00

Svar till regeringssonderare Orpo

18.04.2023 kl. 12:16

Interpellation om skuldsättningen inom den offentliga ekonomin

Gruppanförande 8.2.2023, Sandra Bergqvist, Svenska riksdagsgruppen
08.02.2023 kl. 14:58

Statsrådets framtidsredogörelse, Utblick över kommande generationers Finland

Gruppanförandet hållet av Framtidsutskottets ordförande, ledamot Joakim Strand.
24.01.2023 kl. 15:00

Interpellation om bekämpning av ungdoms- och gatugängskriminalitet genom migrations- och kriminalpolitiska åtgärder

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
19.12.2022 kl. 11:00

Responsdebatt för budgeten 2023

Gruppanförhandet hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2022 kl. 11:00