Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, Näkymiä tulevien sukupolvien Suomeen

24.01.2023 klo 15:00

Arvoisa puhemies,

kun tänään keskustelemme hallituksen tulevaisuusselonteosta ja pohdimme tulevaa, on tärkeää, että samalla myös vilkaisemme taaksepäin, jotta muistaisimme, miten pitkälle maamme Suomi on päässyt. Suomi oli alun perin köyhä maa, mutta kovalla työllä olemme onnistuneet nostamaan kansan elin- ja koulutustasoa, luomaan maailman onnellisimmaksi luokitellun kansakunnan, tasa-arvo on yhteiskuntamme tärkeä peruspilari ja oikeusvaltiomme on vahva. Suomi on monien vertailujen kärjessä, mistä meidän on syytä olla ylpeitä! Meillä on siis tulevaisuuden kannalta todella hyvät edellytykset. Mutta nyt elämme poikkeuksellisia aikoja. On meneillään pandemia, energiakriisi ja Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa. Lisäksi markkinoilla on epävakautta. Epävarmuutta on ollut enemmän kuin aikoihin. Sen takia Ruotsalainen eduskuntaryhmä korostaa, että nyt on tärkeämpää kuin koskaan luoda uskoa tulevaisuuteen, erityisesti nuorten keskuudessa. Se on meidän tehtävämme. Sen sijaan, että he kantaisivat huolta huomisesta, heidän kuuluisi olla innoissaan ja suhtautua tulevaisuuteen odottavaisin mielin. Ilman hyvinvoivia nuoria ei ole tulevaisuutta, ja sen takia katsomme, että panostukset nuoriin ovat aivan välttämättömiä.

 

Arvoisa puhemies,

noin viisi vuotta sitten kokoonnuimme tänne istuntosaliin keskustelemaan edellisestä tulevaisuusselonteosta, jonka silloisena kärkiteemana olivat työelämän muutokset, joita käsitellään myös tässä tuoreessa selonteossa. Ruotsalainen eduskuntaryhmä haluaa korostaa, että yritykset luovat hyvinvointia. Siksi meidän on luotava niille mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset. Tämä on tärkeää myös hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisen kannalta. Pärjätäkseen globaalissa kilpailussa Suomen on investoitava enemmän tutkimukseen ja kehittämiseen. Yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä on syytä vahvistaa entisestään. Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajana haluan nostaa esiin valiokunnan korostaneen sitä, että Suomen tulee määrätietoisesti pyrkiä saavuttamaan johtava asema kestävän tulevaisuuden luomiseksi tehtävässä työssä. Tämän voi tehdä kehittämällä systeemitason suunnittelu-, kehitys-, tutkimus- ja liiketoimintaosaamista erityisesti energia- ja ympäristöteknologian saralla. Ilmastonmuutos vaatii uusia teknologisia ratkaisuja. On tärkeää, että toimimme määrätietoisesti ja turvaamme riittävän osaamisen tulevaisuudessa. Hallituksen tavoite, että vuonna 2030 viisikymmentä prosenttia nuorista olisi korkeakoulutettuja, vie meitä oikeaan suuntaan.

 

Arvoisa puhemies,

selonteossa tuodaan hyvin esille tulevaisuusvalmiuden kehittämisen merkitys. Olemme saaneet kansainvälistä tunnustusta huoltovarmuusosaamisestamme, johon olemme historiallisista syistä joutuneet panostamaan, ja olen varma, että tehty työ kantaa hedelmää myös tässä yhteydessä. Pidemmällä tähtäimellä erityisen tärkeää on vakaan oikeusvaltiomme turvaaminen. Sitran tuoreessa megatrendejä käsittelevässä raportissa nostetaan esille demokratian haasteet eri puolilta maailmaa. Vuosittaisen oikeusvaltioindeksin mittausten mukaan Suomi on vahvojen oikeusvaltioiden listan kärjessä yhdessä pohjoismaisten naapurimaidemme kanssa, kun taas Yhdysvaltojen sijoitus listalla on laskenut viime vuosina. Tämä on huolestuttava kehitys maassa, joka on aikanaan ollut edelläkävijä. Ruotsalainen eduskuntaryhmä haluaa, että vahva oikeusvaltioperiaate säilyy jatkossakin länsimaisten demokratioiden keskeisenä arvona. Siksi Suomen on oltava aktiivinen kaikilla eurooppalaisilla ja kansainvälisillä areenoilla, joilla voimme yrittää estää demokratian rapautumista.

 

Arvoisa puhemies,

kaikki eduskunnan tekemät päätökset vaikuttavat myös tuleviin sukupolviin, meidän lapsiimme ja lapsenlapsiimme. Siksi on hyvä, että selonteossa keskitytään myös siihen, miten heidät voidaan ottaa paremmin huomioon jatkossa.

 

Arvoisa puhemies,

on äärimmäisen tärkeää, että voimme tänään käydä aktiivista tulevaisuuskeskustelua täällä istuntosalissa ja keskustella siitä, miten voimme parhaiten varmistaa, että Suomen menestystarina jatkuu. Selonteko on hyvin valmisteltu ja tarjoaa aidosti hyviä mahdollisuuksia laajemminkin käytävälle yhteiskunnalliselle keskustelulle. Odotan sitä innolla.

Christel Liljeström

Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

Ryhmäpuheen pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.09.2023 klo 15:00

Orpon hallituksen hallitusohjelma

Ryhmäpuheenvuoro, Otto Andersson, Ruotsalainen eduskuntaryhmä 21.6.2023
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.06.2023 klo 14:00

RKP vastasi hallitustunnitelija Orpon kysymyksiin

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.04.2023 klo 12:19

Välikysymys julkisen talouden velkaantumisesta

Ryhmäpuheenvuoro 8.02.2023, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.02.2023 klo 14:57

Välikysymys nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumisesta maahanmuutto- ja kriminaalipoliittisin keinoin

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.12.2022 klo 11:00

Vuoden 2023 talousarvio – palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 14.12.2022, Veronica Rehn-Kivi,.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.12.2022 klo 11:00

Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa

Ryhmäpuheenvuoro 7.12.2022, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.12.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2022 klo 18:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 15:00

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

Ryhmäpuheen pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.09.2023 klo 15:00

Orpon hallituksen hallitusohjelma

Ryhmäpuheenvuoro, Otto Andersson, Ruotsalainen eduskuntaryhmä 21.6.2023
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.06.2023 klo 14:00

RKP vastasi hallitustunnitelija Orpon kysymyksiin

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.04.2023 klo 12:19

Välikysymys julkisen talouden velkaantumisesta

Ryhmäpuheenvuoro 8.02.2023, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.02.2023 klo 14:57

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, Näkymiä tulevien sukupolvien Suomeen

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Joakim Strand.
Christel Liljeström
24.01.2023 klo 15:00

Välikysymys nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumisesta maahanmuutto- ja kriminaalipoliittisin keinoin

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.12.2022 klo 11:00

Vuoden 2023 talousarvio – palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 14.12.2022, Veronica Rehn-Kivi,.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.12.2022 klo 11:00

Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa

Ryhmäpuheenvuoro 7.12.2022, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.12.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2022 klo 18:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 15:00