Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

01.12.2022 klo 18:00

Arvoisa puhemies,

Oikeudenhoito on yksi demokraattisen yhteiskuntamme ja oikeusvaltiomme peruspilareista. Hallitus antaa nyt oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin johdolla historiallisen oikeudenhoitoa koskevan selonteon. Olemme tyytyväisiä, että hallituksella on ollut resurssit antaa selonteko oikeudenhoidosta, vaikka viime ajat ovat olleet haasteelliset. Koko oikeudenhoidon ketjua on hyvä tarkastella, jotta voimme laittaa etusijalle ne toimet, joilla ratkaistaan haasteet. Tämä selonteko tarjoaa tuleville hallituksille hyviä työvälineitä.

 

Arvoisa puhemies,

olemme RKP:n eduskuntaryhmässä tyytyväisiä siitä, että tällä hallituskaudella ei ole pelkästään turvattu oikeudenhoitoa, vaan siihen on määrätietoisesti panostettu siitä huolimatta, että ajat ovat olleet äärimmäisen haasteellisia muun muassa koronan takia, joka kasvatti tuomioistuinten jonoja. Useita vuosia jatkuneiden oikeudenhoitoon tehtyjen juustohöyläleikkausten jälkeen tämä hallitus on lisännyt oikeudenhoidon pysyvää rahoitusta yli 80 miljoonalla eurolla. Näillä rahoilla on palkattu tuomareita ja henkilöstöä, helpotettu työntekijöiden kuormitusta ja lyhennetty jonoja.

Panostukset eivät kuitenkaan saa loppua tähän. Selonteon mukaan oikeudenhoidon vuosittaista pysyvää rahoitusta on lisättävä vielä noin 90 miljoonalla eurolla, jotta se saataisiin jotakuinkin kestävälle pohjalle. Julkisen talouden haasteet ovat kaikkien tiedossa. Tulevien hallitusten tehtävä ei ole helppo. RKP:n mielestä oikeudenhoitoon panostaminen on keskeistä, koska se on suora panostus demokratian ja oikeusvaltion vahvistamiseen. Myös tulevien hallitusten on otettava siitä vastuuta.

 

Arvoisa puhemies,

selonteossa on 31 toimenpide-ehdotusta, joilla edistetään oikeudenhoitoa. Nyt meillä on konkreettisia ehdotuksia, joilla voimme turvata resurssit, tehostaa prosesseja ja helpottaa oikeuspalveluiden saatavuutta. Monet haasteet ovat akuutteja, kuten esimerkiksi oikeuskanslerin esille nostamat puutteet seksuaalirikosten tutkinnassa. Siksi on tärkeää, että jokainen lenkki oikeudenhoidon ketjussa toimii hyvin. Jokaisen yhteiskunnassamme tulee voida luottaa oikeudenmukaisuuteen kaikissa tilanteissa.

Selonteossa tuodaan esiin myös pitkien käsittelyaikojen ongelmallisuus. Tilanne on jatkunut pitkään ja siihen on kiinnitetty huomiota myös täällä eduskunnassa. Selonteossa asetetaan nyt tavoitteita käsittelyaikojen keskimääräisille pituuksille. Tavoitteet ovat askel oikeaan suuntaan, mutta niiden saavuttamiseksi on välttämätöntä, että pysyvää rahoitusta korotetaan tulevalla hallituskaudella.

 

Arvoisa puhemies,

lopuksi haluan tuoda esiin erään vallanjakoa koskevan periaatteen. On välttämätöntä, että jatkossa pystymme turvaamaan riippumattoman tuomioistuinlaitoksen aseman kaikissa olosuhteissa. Ympäröivä maailma ja poliittiset muutokset jopa läntisissä demokratioissa, jopa Euroopassa, ovat osoittaneet, että emme voi jättää oikeusvaltion perustavia rakenteita pelkästään poliittisten vallanpitäjien hyväntahtoisuuden varaan. Me RKP:ssä haluamme tukea selonteon ehdotusta, että arvioidaan, miten tuomioistuinten ja muiden toimijoiden riippumattomuutta voidaan vahvistaa. Perustuslain muuttaminenkin saattaa olla tarpeen. Riippumattomien tuomioistuinten vahvistaminen on äärimmäisen tärkeätä maamme demokratian turvaamisen kannalta.

 

Arvoisa puhemies,

kansalaisten luottamus oikeudenhoitoon on oikeusvaltion toimivuuden tärkeä mittari. Ihmisten on voitava luottaa siihen, että he saavat asiansa käsitellyksi kohtuullisessa ajassa riippumattomassa tuomioistuimessa, ja että heitä kohdellaan yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Jos viranomaisten palvelut tai prosessit eivät toimi, ja jos ihmiset kokevat, että heitä ei kuulla, suomalaisten perinteisesti vahva luottamus järjestelmään heikkenee. Luottamusta voidaan mitatta, kun katsotaan miten erilaiset ihmisryhmät, erilaisilla taustoilla ja erilaisissa elämäntilanteissa, luottavat yhteiskunnan instituutiohin. Suomi on turvallinen maa, jossa luotetaan viranomaisiin. Se on hyvinvointimme perusta, jota meidän tulee vaalia myös jatkossa.

Kiitos.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

Ryhmäpuheen pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.09.2023 klo 15:00

Orpon hallituksen hallitusohjelma

Ryhmäpuheenvuoro, Otto Andersson, Ruotsalainen eduskuntaryhmä 21.6.2023
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.06.2023 klo 14:00

RKP vastasi hallitustunnitelija Orpon kysymyksiin

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.04.2023 klo 12:19

Välikysymys julkisen talouden velkaantumisesta

Ryhmäpuheenvuoro 8.02.2023, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.02.2023 klo 14:57

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, Näkymiä tulevien sukupolvien Suomeen

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Joakim Strand.
Christel Liljeström
24.01.2023 klo 15:00

Välikysymys nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumisesta maahanmuutto- ja kriminaalipoliittisin keinoin

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.12.2022 klo 11:00

Vuoden 2023 talousarvio – palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 14.12.2022, Veronica Rehn-Kivi,.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.12.2022 klo 11:00

Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa

Ryhmäpuheenvuoro 7.12.2022, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.12.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 15:00

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

Ryhmäpuheen pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.09.2023 klo 15:00

Orpon hallituksen hallitusohjelma

Ryhmäpuheenvuoro, Otto Andersson, Ruotsalainen eduskuntaryhmä 21.6.2023
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.06.2023 klo 14:00

RKP vastasi hallitustunnitelija Orpon kysymyksiin

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.04.2023 klo 12:19

Välikysymys julkisen talouden velkaantumisesta

Ryhmäpuheenvuoro 8.02.2023, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.02.2023 klo 14:57

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, Näkymiä tulevien sukupolvien Suomeen

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Joakim Strand.
Christel Liljeström
24.01.2023 klo 15:00

Välikysymys nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumisesta maahanmuutto- ja kriminaalipoliittisin keinoin

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.12.2022 klo 11:00

Vuoden 2023 talousarvio – palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 14.12.2022, Veronica Rehn-Kivi,.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.12.2022 klo 11:00

Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa

Ryhmäpuheenvuoro 7.12.2022, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.12.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2022 klo 18:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 15:00