Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 koskeva palautekeskustelu

12.06.2024 klo 15:00

Arvoisa puhemies,

julkisen talouden suunnitelma on keskeinen osa Suomen taloudellisen vakauden ja kestävyyden vahvistamista. Suunnitelma on väline, jolla ei tarkastella vain tulevaa vuotta, vaan neljää seuraavaa vuotta. Se on siis pitkäjänteisen politiikanteon väline.

Elämme haastavia aikoja. Maailmanlaajuiset kriisit ja nopeat teknologiset muutokset ovat vaikuttaneet taloudelliseen toimintaympäristöömme. Nyt tarvitaan päättäväisyyttä ja kaukokatseisuutta.

Hallituksen hyvän toimintakyvyn ansiosta meillä on suunnitelma, johon kuuluu investointeja kriittisille aloille, kuten vihreään siirtymään sekä innovaatioihin ja koulutukseen, mikä edistää sekä Suomen talouskasvua että sosiaalista hyvinvointia. Samalla hallitus on kuitenkin joutunut esittelemään vielä kolmen miljardin euron suuruiset lisäsäästöt heikentyneen taloustilanteen takia.

 

Arvoisa puhemies,

olemme todistaneet, miten maailman levottomuudet ovat vaikuttaneet siihen, miten suhtaudumme turvallisuuteen ja vakauteen. Maailman talouskehitys, Venäjän raakalaismainen hyökkäyssota Ukrainassa ja maailman muut kriisit ja konfliktit saavat meidät pysähtymään ja pohtimaan, mitä resursseja meillä itsellämme on muuttuneessa turvallisuustilanteessa. On hyvä, että olemme julkisen talouden suunnitelmassa ottaneet huomioon mahdolliset muutokset ja kriisit. Hallitus ymmärtää maatalouden tärkeyden osana huoltovarmuutta eikä kohdista elintarviketuotantoon lainkaan leikkauksia.

Suomella on myös rakenteellisia haasteita, kuten väestön ikääntyminen ja siitä aiheutuvat kustannukset. Valtiovarainvaliokunta korostaa mietinnössään syvää huoltaan valtion taloudellisten vastuiden lisääntymisestä, erityisesti valtionvelan ja korkokulujen voimakkaasta kasvusta. On aivan selvää, että emme voi ratkaista kaikkia taloudellisia ongelmiamme lyhytkestoisilla toimenpiteillä tämän vaalikauden aikana, vaan tarvitsemme pysyviä rakenteellisia uudistuksia ja parempaa tuotannon kasvua, ja toimenpiteitä tarvitaan myös tulevien vaalikausien aikana.

 

Arvoisa puhemies,

on silti ilahduttavaa, että talouden odotetaan kääntyvän kasvuun ensi vuonna, vaikka tulevien vuosien talouskasvusta tuleekin hidasta. Myös työllisyysasteen odotetaan kääntyvän hiljalleen nousuun. Ilman kehysriihessä tehtyjä päätöksiä velkasuhde lähentelisi 90 prosenttia vuonna 2028. Hallitus tasapainottaa julkista taloutta ja kääntää haitallisen kehityksen suunnan.

 

Arvoisa puhemies,

valtiovarainvaliokunnan mielestä uusia säästöpäätöksiä tarvitaan, ja se kannattaa myös hallituksen verotoimia. Mutta on tärkeää, että hallitus arvioi huolellisesti tehtävien päätösten vaikutukset.

Hallitus vahvistaa Suomen kilpailukykyä. Valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus kasvaa vuosittain noin 280 miljoonalla eurolla. Hallituksen päätös pitää kiinni 200 miljoonan euron suuruisesta lisäpanostuksesta peruskoulutukseen on äärimmäisen tärkeä ottaen huomioon, että oppimistulokset ovat heikentyneet 2000-luvulla.

Hallitus on päättänyt lisätä vihreään siirtymään tehtäviä investointeja osana kehysriihen kasvupakettia. Tämä on tärkeää, koska tarvitsemme uusia yrityksiä, työpaikkoja ja lisää verotuloja. Tämä päätös tukee myös vihreää siirtymää ja Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista.

 

Arvoisa puhemies,

hallituksen tavoitteena on se, että työllisyys kasvaisi 100 000 uudella työllisellä, ja että pitkällä aikavälillä saavutettaisiin 80 prosentin työllisyysaste. Ruotsalainen kansanpuolue iloitsee erityisesti siitä, että yli 55-vuotiaiden työllistämiseen panostetaan. Ikäsyrjinnän torjunta ja ikääntyneiden työllistämisen esteiden poistaminen ovat välttämättömiä toimenpiteitä, jotta pystymme ylläpitämään julkisia palveluita ja toimivaa taloutta.

 

Arvoisa puhemies,

julkisen talouden suunnitelma ei ole pelkkä asiakirja, vaan selkeä ohje, jonka on tarkoitus auttaa meitä suunnistamaan epävarmuuden ja muutosten keskellä. Siinä tasapainoillaan tämän päivän tarpeiden ja huomisen mahdollisuuksien välillä. Tällä suunnitelmalla olemme ottaneet askeleen kohti Suomen talouden entistä kestävämpää ja vahvempaa tulevaisuutta.

Ruotsalainen kansanpuolue aikoo jatkossakin työskennellä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan puolesta. Edessämme on tuntuvia haasteita, mutta päättäväisyydellä ja yhteistyöllä voimme turvata vahvan ja vakaan yhteiskunnan.

 

Kiitos!

 

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Välikysymys ministeri Rydmanin asemasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.06.2024 klo 12:42

Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoron esittää edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys ministeri Rydmanin asemasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.06.2024 klo 12:42

Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 koskeva palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoron esittää edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00