Suomi tarvitsee kasvua

19.02.2023 klo 10:49
Eduskuntavaalit käydään Suomessa huhtikuun 2. päivä. Sen jälkeen uusi eduskunta aloittaa työnsä ja uusi hallitus muodostetaan. On selvää, että talouteen liittyvät kysymykset tulevat olemaan keskiössä seuraavat neljä vuotta.

Talouden osalta me RKP:ssä näemme, että keskeisintä on saada aikaan kasvua ja nostaa työllisyysaste 80 prosenttiin. Tavoitteena tulisi olla kahden prosentin vuosittainen kasvu. Enemmän työssä käyviä ihmisiä tarkoittaa enemmän verotuloja hyvinvointiyhteiskuntamme ja palveluiden ylläpitämiseksi. Yhden prosentin korotus työllisyysasteessa on noin miljardi euroa enemmän valtion kassassa.

On hyvä muistaa, että työpaikat syntyvät pääasiassa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Siksi yrityksemme tarvitsevat parhaat mahdolliset edellytykset menestyäkseen. Suomen kilpailukyvystä on pidettävä huolta. Verotuksen on kannustettava yrittäjyyteen ja työntekoon. Työn tai yrittäjyyden verotusta ei siksi missään nimessä tule kiristää ensi vaalikaudella.

Yksi suurimmista kasvun esteistä tällä hetkellä on työvoimapula. Todella monet yritykset ja alat kärsivät tällä hetkellä akuutista työvoimapulasta. Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen on yksi maamme kohtalonkysymyksistä. Tarvitsemme paljon enemmän työperäistä maahanmuuttoa. Nyt on viimeinkin aika poistaa ulkomaisen työvoiman tarveharkinta! RKP on ajanut tätä jo pitkään ja tulemme määrätietoisesti jatkamaan tätä ensi vaalikaudella. On aivan selvää, että viranomaisten sijaan yritykset itse tietävät parhaiten mitä työntekijöitä ne tarvitsevat.

Minulla on tapana sanoa, että toimivat liikenneyhteydet ja infrastruktuuri ovat kaiken A ja O vientivetoiselle elinkeinoelämällemme. Teiden, rautateiden, satamien ja lentokenttien on oltava kunnossa ja toimittava. Mutta on hyvä muistaa, että asiat eivät tapahdu itsestään. Tärkeät liikennehankkeet eivät etene ilman aktiivista ja usein pitkäaikaista vaikuttamistyötä.

Tälläkin vaalikaudella RKP on tuloksellisesti ajanut Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kannalta tärkeitä hankkeita. Valtatie 8 on yksi maamme tärkeimmistä teistä. Tien varrella asuu runsaat 850 000 ihmistä ja sen lähettyvillä on noin 400 000 työpaikkaa. Tärkeä osa maamme energiantuotannosta sijaitsee valtatien 8 läheisyydessä. Me RKP:ssä olemme pitkään tehneet töitä sen eteen, että valtatie 8 saisi lisää ohituskaistoja ja että tiestä tehtäisiin turvallisempi. Ja me onnistuimme! Tällä hallituskaudella valtatien 8 parannuksiin on myönnetty määrärahoja. Tärkeä onnistuminen oli myös panostus rautatien nopeuttamiseksi Seinäjoen ja Vaasan välillä.

Yksi vaalikauden tärkeimmistä päätöksistä Pohjamaan kannalta on Vaasan keskussairaalan laaja päivystys. Minulle ja RKP:lle oli täysin mahdotonta ajatella, että Vaasan keskussairaala ei olisi yksi maamme laajan päivystyksen sairaaloista. Teimme tämän eteen viime vaalikaudella hartiavoimin töitä ja jatkoimme sitä hallitusneuvotteluissa. Ja olen todella tyytyväinen, että laaja päivystys on nyt saatu. Nämä esimerkit osoittavat, ettei ole yhdentekevää ketkä istuvat tekemässä päätöksiä eduskunnassa. RKP tulee myös jatkossa tekemään työtä Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan puolesta.

Lopuksi vielä vähän henkilökohtaisempi näkökulma Vaasan keskussairaalasta sekä hoidosta ja hoivasta yleensä. Pelatessani vähän aikaa sitten tennistä perheeni kanssa kaaduin niin pahasti, että loukkasin polveni ja käsivarteeni tuli murtuma. Käteni oli leikattava. Olen erittäin kiitollinen saamastani laadukkaasta hoidosta sekä Pietarsaaren sairaalassa että Vaasan keskussairaalassa.

Hoitoon ja hoivaan on panostettava myös jatkossa!

Anna-Maja Henriksson

Meillä kaikilla on vastuu siitä, miten kohtelemme toisiamme

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri, RKP:n varapuheenjohtaja, Sandra Bergqvist osallistui lauantaina Helsinki Prideen tasa-arvon puolesta. Tämän vuoden teemana on rauha ja toivo, joka on kaikkien oikeus.
Sandra Bergqvist
29.06.2024 klo 20:18

Meillä aikuisilla on vastuu siitä, miten puhumme tulevaisuudesta! 

Eduskunta kävi torstaina ajankohtaiskeskustelu hyvinvoinnista ja jaksamisesta.
Sandra Bergqvist
14.06.2024 klo 09:52

Luonnon monimuotoisuus on tärkeä huoltovarmuudelle!

Eduskunta on tänään keskustellut hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikkaa koskevasta välikysymyksestä. Aihe on ajankohtainen, koska tänään vietetään maailman ympäristöpäivää.
Mikko Ollikainen
05.06.2024 klo 15:20

Henriksson haluaa turvata maksuttomat oppimateriaalit toisella asteella

Hallituksen kehysriihessä päätettiin osana hallituksen säästötoimia, että toisen asteen oppimateriaalit tulevat maksullisiksi siitä vuodesta alkaen, jona opiskelija täyttää 19 vuotta.
Anna-Maja Henriksson
27.05.2024 klo 14:54

Uusi omistajapoliittinen periaatepäätös painottaa kestävää kasvua ja vastuullista omistajuutta

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz on tänään 23. toukokuuta 2024 esitellyt hallituksen uuden omistajapoliittisen periaatepäätöksen. Periaatepäätös on valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjauksen keskeisin dokumentti.
Anders Adlercreutz
23.05.2024 klo 20:03

Hyviä uutisia rantaradalle

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz on tyytyväinen hallituksen lisätalousarvion päätökseen panostaa 30 miljoonaa euroa rantaradan rataosuuteen Kauklahden ja Karjaan välillä. Panostus on osa hallituksen investointiohjelmaa.
Anders Adlercreutz
22.05.2024 klo 11:13

RKP:n ministeriryhmä korostaa perustuslakivaliokunnan uuden rajalain käsittelyn tärkeyttä

Hallitus antoi 21.5. eduskunnalle lakiesityksen väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi.
Adlercreutz, Bergqvist, Henriksson
21.05.2024 klo 15:06

Tärkeitä panostuksia valtatie 8:aan ja Rantarataan hallituksen lisätalousarviossa

Hallitus hyväksyi tiistaina 21.5. hallituksen esityksen vuoden 2024 toiseksi lisätalousarvioksi.
Anna-Maja Henriksson
21.05.2024 klo 16:18

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys ministeri Rydmanin asemasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.06.2024 klo 12:42

Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 koskeva palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoron esittää edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00