Vuoden 2023 talousarvio – palautekeskustelu

14.12.2022 klo 11:00
Ryhmäpuheenvuoro 14.12.2022, Veronica Rehn-Kivi,.

Arvoisa puhemies,

talousarvion laatiminen on aikaa vievä ja vaativa tehtävä. Tällä hallituskaudella se on käynyt erityisen selväksi. Keväällä päätetään aina tulevien vuosien rahoituskehyksistä. Syksyllä todellisuus voi näyttäytyä aivan erilaisena. Myös tänä vuonna prosessi on ollut haastava, koska monilla rintamilla on huutava rahapula ja koska joudumme maailmantilanteen takia tekemään historiallisia panostuksia. Nyt olemme loppusuoralla. 

 

Arvoisa puhemies,

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaikuttaa paljon ensi vuoden talousarvioon. Hyvinvointialueiden rahoitus on jatkossa tärkeä osa valtion talousarviota, koska vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä siirtyy vuodenvaihteessa hyvinvointialueille, jotka ovat täysin riippuvaisia valtion rahoituksesta. RKP on vaatinut aktiivisesti, että hyvinvointialueiden rahoitus tulisi tehdä entistä kestävämmäksi, ja tämän työn tuloksena eduskunta hyväksyy rahoituslain päivityksen. Mutta vielä ei ole valmista. Hyvinvointialueiden rahoitus vaatii jatkuvaa seurantaa. Meillä on suuri hoitovelka hoidettavanamme. Vasta sen jälkeen voimme keskittyä siihen, mikä on todella tärkeää, eli ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Jos emme panosta tehokkaaseen ennaltaehkäisevään hoitoon, meillä ei koskaan ole riittävästi rahaa vanhustenhuoltoon ja taloudellisesti kuormittaviin ympärivuorokautisiin palveluihin tai kalliiseen erikoissairaanhoitoon, joita me kaikki pidämme tarpeellisina.

 

Arvoisa puhemies,

on ollut hyvä tietää, että opposition ja hallituksen talouspoliittinen linja on ollut hyvin pitkälti samanlainen. Se tärkeää tulevien haasteiden kannalta. Tulevina vuosina nimittäin käydään vaikeita keskusteluja Suomen talouden tasapainottamisesta. Yhtälö ei ole helppo. Tarvitaan monen tasoisia panostuksia, jotka ulottuvat useille hallituskausille. Meidän on myös uskallettava panostaa sellaisiin asioihin, joiden tulokset eivät välttämättä näy vielä tänään tai huomenna, mutta jotka ovat tulevaisuuden kannalta ratkaisevia. Esimerkiksi yrityksille on luotava kannusteita tutkimukseen ja kehittämiseen investoimiseen ja panostamiseen. Meidän on uskallettava panostaa entistä enemmän ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja tehtävä pitkäaikaisia panostuksia. Koulutus on vahvin kilpailuetumme, jota meidän tulee vaalia. Yritykset ovat myös selvästi sitä mieltä, että ilmastovelvoitteista ei tule tinkiä. Yrityksille ennakoitavuus on hyvin tärkeää, ja siitä huolehtiminen on jokaisen uuden hallituksen vastuulla.

Meillä on oltava myös edellytyksiä ja taloudellista liikkumavaraa, jotta voisimme tukea yhteiskuntaamme siellä, missä tukea tarvitaan. Kuluneen vuoden aikana olemme kyenneet nopealla aikataulalla päättämään muun muassa maamme puolustukseen panostamisesta. Olemme kyenneet yhteistyöhön yli puoluerajojen ja ideologisten rajojen tilanteissa, joissa kansamme yhtenäisyys on ollut tärkeää. Venäjä jatkaa Ukrainaa vastaan sotimista, joten meidänkin on jatkettava Ukrainan tukemista, sekä suoraan että EU:n ja pian myös Naton kautta.

Sodalla on monia seurauksia, joista maatalouden kriisi on yksi. Kotimaisen ruuantuotannon turvaaminen tässä äärimmäisen vaikeassa tilanteessa on välttämätöntä. RKP on sitä mieltä, että maatalous tarvitsee tukipaketin mahdollisimman pian.

Meidän on myös jatkettava ratkaisujen etsimistä sähkön hinnasta johtuviin suuriin haasteisiin. Hallitus on syksyn aikana päättänyt sekä sähkökulujen määräaikaisesta verovähennyksestä että väliaikaisesta sähkötuesta niille, jotka eivät voi saada verovähennystä. Tuet auttavat monia kotitalouksia selviämään korkeista sähkönhinnoista, mutta haasteet jatkuvat. Siksi yhteistyö on nyt tarpeen parhaiden ratkaisujen löytämiseksi.

 

Arvoisa puhemies,

kaikkien Suomessa tutkintonsa suorittavien tulisi olla oikeutettuja työskentelemään täällä. Kenenkään, joka haluaa tehdä töitä Suomessa, ei pitäisi joutua murehtimaan sitä, että byrokratia voi laittaa kapuloita rattaisiin. Yritysten tulee voida rekrytoida työntekijöitä muista maista nykyistä nopeammin ja helpommin. Suomessa työskenteleviä ihmisiä ei tulisi karkottaa maasta. Uutisista olemme saaneet kuulla, että todellisuus vielä nykyäänkin on kuitenkin ihan toinen. Sitä RKP ei voi hyväksyä. Työvoiman saatavuus on Suomen tulevaisuuden kohtalonkysymys.

 

Kiitos.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 koskeva palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoron esittää edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00

Välikysymys hallituksen aiheuttamasta työmarkkinakaaoksest

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.02.2024 klo 15:26

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 koskeva palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoron esittää edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00

Välikysymys hallituksen aiheuttamasta työmarkkinakaaoksest

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.02.2024 klo 15:26