Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

17.04.2024 klo 15:00

Arvoisa puhemies,

 

Koulun on aina oltava turvallinen paikka lapsille ja nuorille. Ja luonnollisesti myös koulussa työskenteleville aikuisille. Tämän pitäisi olla itsestään selvää. Mutta silti merkittävällä osalla oppilaista on sairauspoissaoloja, ja he kokevat terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. Nuorten ahdistus vaikuttaa olevan pysyvää, ja monet ovat yksinäisiä. Kiusaamisesta kärsivien lasten ja nuorten osuus on kasvanut.

Mutta valopilkkujakin löytyy – suurin osa oppilaista voi hyvin ja elää toimivaa arkea. Väkivaltarikosten määrä ja päihteiden käyttö vähenevät, ja tärkeät taidot, kuten ensiaputaidot, paranevat.

 

Arvoisa puhemies,

kiusaamista ei tapahdu pelkästään koulussa, vaan myös koulun ulkopuolella, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Kiusaaminen on koulun ja koko yhteiskunnan rikkaruoho, jota on koko ajan kitkettävä ja torjuttava.

 

Kännyköiden käytön valvonnan ja kieltojen lisäämisellä ei ratkaista itse ongelmaa. Todellinen muutos vaatii ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Tämä ei ole sopiva paikka viranomaisten ja eri siilojen välisille valtataisteluille, vaan lapsi ja lapsen hyvinvointi on aina asetettava keskiöön. Jotta oppilaat tuntisivat olonsa turvalliseksi koulussa, heidän on voitava luottaa siihen, että aikuisilla on sekä halua että keinoja reagoida kiusaamiseen. Opettajien rooli on keskeinen, he luovat ryhmään jatkuvuutta ja ovat hyviä ihmistuntijoita.

 

Arvoisa puhemies,

viime vuonna myönnettiin 3,5 miljoonaa euroa jengiytymistä ja rikollisuutta ehkäiseviin toimenpiteisiin sekä 12 miljoonaa euroa oppilaiden tuen vahvistamiseen. Tänä vuonna koulujen ja oppilaitosten nuorisotyöhön on ensimmäistä kertaa kohdennettu pysyvää rahoitusta. Hallituksen panostus lasten ja nuorten terapiatakuuseen on tuntuvampi kuin koskaan aiemmin.

 

Arvoisa puhemies,

oppilaiden mielenterveysongelmien ja aggressioiden havaitsemiseksi ja hoitamiseksi aikaisessa vaiheessa tarvitaan investointeja. Lapsille ja nuorille on oltava tarjolla helposti saavutettavia mahdollisuuksia puhua ongelmistaan ja pyytää apua. Näitä toimia YK:n lasten oikeuksien komitea suosittelee Suomelle. Myös mielenterveysongelmista kärsivien lasten vanhemmille ja huoltajille on tarjottava heidän tarvitsemaansa tukea siihen, että he voisivat aktiivisesti tukea ja edistää lastensa koulunkäyntiä ja mielenterveyttä. Myös entistä stressaavamman arjen vaikutuksia maamme perheystävällisyyteen on syytä pohtia.

 

Arvoisa puhemies,

Suomen on jatkettava pitkäjänteistä työtään kouluväkivallan ja koulukiusaamisen ehkäisemiseksi. Tämänpäiväinen keskustelun aiheemme koskee meitä kaikkia, niin poliitikkoina ja vanhempina kuin kansalaisinakin. Koko yhteiskuntaa.

 

Kiitos.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Välikysymys ministeri Rydmanin asemasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.06.2024 klo 12:42

Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 koskeva palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoron esittää edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys ministeri Rydmanin asemasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.06.2024 klo 12:42

Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 koskeva palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoron esittää edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00