Vuoden 2023 talousarvio – palautekeskustelu

14.12.2022 klo 11:00
Ryhmäpuheenvuoro 14.12.2022, Veronica Rehn-Kivi,.

Arvoisa puhemies,

talousarvion laatiminen on aikaa vievä ja vaativa tehtävä. Tällä hallituskaudella se on käynyt erityisen selväksi. Keväällä päätetään aina tulevien vuosien rahoituskehyksistä. Syksyllä todellisuus voi näyttäytyä aivan erilaisena. Myös tänä vuonna prosessi on ollut haastava, koska monilla rintamilla on huutava rahapula ja koska joudumme maailmantilanteen takia tekemään historiallisia panostuksia. Nyt olemme loppusuoralla. 

 

Arvoisa puhemies,

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaikuttaa paljon ensi vuoden talousarvioon. Hyvinvointialueiden rahoitus on jatkossa tärkeä osa valtion talousarviota, koska vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä siirtyy vuodenvaihteessa hyvinvointialueille, jotka ovat täysin riippuvaisia valtion rahoituksesta. RKP on vaatinut aktiivisesti, että hyvinvointialueiden rahoitus tulisi tehdä entistä kestävämmäksi, ja tämän työn tuloksena eduskunta hyväksyy rahoituslain päivityksen. Mutta vielä ei ole valmista. Hyvinvointialueiden rahoitus vaatii jatkuvaa seurantaa. Meillä on suuri hoitovelka hoidettavanamme. Vasta sen jälkeen voimme keskittyä siihen, mikä on todella tärkeää, eli ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Jos emme panosta tehokkaaseen ennaltaehkäisevään hoitoon, meillä ei koskaan ole riittävästi rahaa vanhustenhuoltoon ja taloudellisesti kuormittaviin ympärivuorokautisiin palveluihin tai kalliiseen erikoissairaanhoitoon, joita me kaikki pidämme tarpeellisina.

 

Arvoisa puhemies,

on ollut hyvä tietää, että opposition ja hallituksen talouspoliittinen linja on ollut hyvin pitkälti samanlainen. Se tärkeää tulevien haasteiden kannalta. Tulevina vuosina nimittäin käydään vaikeita keskusteluja Suomen talouden tasapainottamisesta. Yhtälö ei ole helppo. Tarvitaan monen tasoisia panostuksia, jotka ulottuvat useille hallituskausille. Meidän on myös uskallettava panostaa sellaisiin asioihin, joiden tulokset eivät välttämättä näy vielä tänään tai huomenna, mutta jotka ovat tulevaisuuden kannalta ratkaisevia. Esimerkiksi yrityksille on luotava kannusteita tutkimukseen ja kehittämiseen investoimiseen ja panostamiseen. Meidän on uskallettava panostaa entistä enemmän ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja tehtävä pitkäaikaisia panostuksia. Koulutus on vahvin kilpailuetumme, jota meidän tulee vaalia. Yritykset ovat myös selvästi sitä mieltä, että ilmastovelvoitteista ei tule tinkiä. Yrityksille ennakoitavuus on hyvin tärkeää, ja siitä huolehtiminen on jokaisen uuden hallituksen vastuulla.

Meillä on oltava myös edellytyksiä ja taloudellista liikkumavaraa, jotta voisimme tukea yhteiskuntaamme siellä, missä tukea tarvitaan. Kuluneen vuoden aikana olemme kyenneet nopealla aikataulalla päättämään muun muassa maamme puolustukseen panostamisesta. Olemme kyenneet yhteistyöhön yli puoluerajojen ja ideologisten rajojen tilanteissa, joissa kansamme yhtenäisyys on ollut tärkeää. Venäjä jatkaa Ukrainaa vastaan sotimista, joten meidänkin on jatkettava Ukrainan tukemista, sekä suoraan että EU:n ja pian myös Naton kautta.

Sodalla on monia seurauksia, joista maatalouden kriisi on yksi. Kotimaisen ruuantuotannon turvaaminen tässä äärimmäisen vaikeassa tilanteessa on välttämätöntä. RKP on sitä mieltä, että maatalous tarvitsee tukipaketin mahdollisimman pian.

Meidän on myös jatkettava ratkaisujen etsimistä sähkön hinnasta johtuviin suuriin haasteisiin. Hallitus on syksyn aikana päättänyt sekä sähkökulujen määräaikaisesta verovähennyksestä että väliaikaisesta sähkötuesta niille, jotka eivät voi saada verovähennystä. Tuet auttavat monia kotitalouksia selviämään korkeista sähkönhinnoista, mutta haasteet jatkuvat. Siksi yhteistyö on nyt tarpeen parhaiden ratkaisujen löytämiseksi.

 

Arvoisa puhemies,

kaikkien Suomessa tutkintonsa suorittavien tulisi olla oikeutettuja työskentelemään täällä. Kenenkään, joka haluaa tehdä töitä Suomessa, ei pitäisi joutua murehtimaan sitä, että byrokratia voi laittaa kapuloita rattaisiin. Yritysten tulee voida rekrytoida työntekijöitä muista maista nykyistä nopeammin ja helpommin. Suomessa työskenteleviä ihmisiä ei tulisi karkottaa maasta. Uutisista olemme saaneet kuulla, että todellisuus vielä nykyäänkin on kuitenkin ihan toinen. Sitä RKP ei voi hyväksyä. Työvoiman saatavuus on Suomen tulevaisuuden kohtalonkysymys.

 

Kiitos.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Christoffer Ingo aloitti kansanedustajana

Vaasan vaalipiiristä kotoisin oleva Christoffer Ingo aloitti kansanedustajana tiistaina 16. heinäkuuta.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.07.2024 klo 09:04

Meillä kaikilla on vastuu siitä, miten kohtelemme toisiamme

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri, RKP:n varapuheenjohtaja, Sandra Bergqvist osallistui lauantaina Helsinki Prideen tasa-arvon puolesta. Tämän vuoden teemana on rauha ja toivo, joka on kaikkien oikeus.
Sandra Bergqvist
29.06.2024 klo 20:18

Meillä aikuisilla on vastuu siitä, miten puhumme tulevaisuudesta! 

Eduskunta kävi torstaina ajankohtaiskeskustelu hyvinvoinnista ja jaksamisesta.
Sandra Bergqvist
14.06.2024 klo 09:52

Luonnon monimuotoisuus on tärkeä huoltovarmuudelle!

Eduskunta on tänään keskustellut hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikkaa koskevasta välikysymyksestä. Aihe on ajankohtainen, koska tänään vietetään maailman ympäristöpäivää.
Mikko Ollikainen
05.06.2024 klo 15:20

Henriksson haluaa turvata maksuttomat oppimateriaalit toisella asteella

Hallituksen kehysriihessä päätettiin osana hallituksen säästötoimia, että toisen asteen oppimateriaalit tulevat maksullisiksi siitä vuodesta alkaen, jona opiskelija täyttää 19 vuotta.
Anna-Maja Henriksson
27.05.2024 klo 14:54

Uusi omistajapoliittinen periaatepäätös painottaa kestävää kasvua ja vastuullista omistajuutta

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz on tänään 23. toukokuuta 2024 esitellyt hallituksen uuden omistajapoliittisen periaatepäätöksen. Periaatepäätös on valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjauksen keskeisin dokumentti.
Anders Adlercreutz
23.05.2024 klo 20:03

Hyviä uutisia rantaradalle

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz on tyytyväinen hallituksen lisätalousarvion päätökseen panostaa 30 miljoonaa euroa rantaradan rataosuuteen Kauklahden ja Karjaan välillä. Panostus on osa hallituksen investointiohjelmaa.
Anders Adlercreutz
22.05.2024 klo 11:13

RKP:n ministeriryhmä korostaa perustuslakivaliokunnan uuden rajalain käsittelyn tärkeyttä

Hallitus antoi 21.5. eduskunnalle lakiesityksen väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi.
Adlercreutz, Bergqvist, Henriksson
21.05.2024 klo 15:06

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys ministeri Rydmanin asemasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.06.2024 klo 12:42

Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 koskeva palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoron esittää edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00