Förutsättningarna att studera på heltid förbättras

07.11.2023 kl. 15:42
Riksdagen har idag (7.11) hållit remissdebatt om regeringens förslag till ändringar i lagen om studiestöd. Syftet med lagförslaget är att trygga förutsättningarna för studier på heltid och förbättra situationen för studerande med barn. Lagförslaget har utarbetats under ledning av idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist.

– Denhär regeringens mål och uppdrag är att anpassa ekonomin. Till sparåtgärderna regeringen förbundit sig till i regeringsprogrammet hör studiepenningens indexfrysning och reformen av det allmänna bostadsstödet. Som minister med ansvar för studiestödet har jag varit orolig för hur åtgärderna påverkar studerandenas utkomst. Därför har jag tagit initiativ till detta lagförslag som en viktig åtgärd för att fortsättningsvis trygga möjligheten till studier på heltid, säger Bergqvist.


I lagförslaget föreslås en höjning av statsborgen för studielån från 650 till 850€ i månaden och från 300 till 400€ i månaden för studerande under 18 år. Studiestödets försörjartillägg för heltidsstuderande som är vårdnadshavare till ett barn höjs likaså med 30€ i månaden. Lagförslaget innehåller även ett förslag om att öka antalet gånger studielånet kan lyftas under en termin för andra studerande än högskolestuderande, för att studielånet ska räcka till bättre under hela studieåret.

– Höstens diskussioner om studiestödet belyser behovet av en totalreform av studiestödet. Arbetet med totalreformen kommer att inledas under hösten och jag har bjudit in studentorganisationerna till rundabordssamtal inför arbetet. I enlighet med regeringsprogrammet är målsättningen med totalreformen att trygga försörjningen under studietiden, stärka de sporrande elementen i studiestödet och stödja slutförandet av studierna inom målsatt tid, säger Bergqvist.

 
Sandra Bergqvist
SFP, Vasa valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Nylands valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets