Barn och unga vinnare på Ständerhuset

18.06.2023 kl. 10:42
En mycket innehållsrik resa med känslor som gått både upp och ner. Så kan vi beskriva den sju veckor långa maratonresan, regeringsförhandlingarna på Ständerhuset, som nu nått sin målgång. Processen har krävt tålamod, envishet och goda sittmuskler.

Finland är annorlunda än för fem år sen och denna text baserar sig på förhandlingsresultatet, och programmet ska såklart ännu godkännas av alla partiorgan. Regeringsprogrammet som publicerades igår är en spegling av samhällsklimatet i samband med riksdagsvalet för drygt 2 månader sen. I mångas ögon ett kyligare Finland. De regionala skillnaderna är stora i landet och den österbottniska vardagen skiljer sig i flera avseenden från andra delar av landet, inte bara då det gäller språket.

Just därför ser jag det viktigt att vi deltog i förhandlingarna. För att berätta och få in skrivningar som direkt eller indirekt berör vår vardag och att vi, Österbotten, finns på kartan även i fortsättningen! Vi alla minns hur det var under regeringen Sipiläs tid. Många förhandlare från andra partier och andra delar av landet har senast nu lärt sig massor om Österbotten och Vasaregionen, det kan jag intyga.

Sett till diskussionen på det österbottniska valfältet under vintern och våren så finns nu skrivningar i programmet som tar ett steg mot det bättre, till exempel gällande vargen och skarven men även bränslepriserna, som inte kommer att höjas genom statliga åtgärder. En utredning om en fastförbindelse över Kvarken finns inskriven samt skrivningar som gynnar industrin längs vår kust. Även nikotinpåsarna kommer att börja säljas lagligt och generera skatteintäkter.

Förutom detta finns det på tiotals ställen i programmet att service ska garanteras på svenska, alternativt skrivet på båda nationalspråken. Detta främst inom vården och utbildningen. Såna texter läggs inte in av sig själv.

Som i alla förhandlingar måste man fundera, hur skulle det ha sett ut om man inte varit med. Ofta handlar det om att rädda från något som kunde ha varit värre. Det är slutresultatet som räknas – inte det som varit under vägens gång. Och med slutresultatet är oftast alla partier lite missnöjda.

Vi vet att tuffa tider väntar i och med att de statliga finanserna mår allt sämre och flera miljarder euro av statsfinanserna ska balanseras. I programmet finns flera åtgärder som kommer att beröra vardagen för oss alla – på ett eller annat sätt! Det är bra att det i programmet finns flera skrivningar om att de som drabbas allra mest ska prioriteras.

Men trots utmanande tider är det otroligt viktigt att ha framtidstro. Jag är väldigt glad över att det nu görs ordentliga tilläggssatsningar på barn och unga. Dels genom terapigaranti och andra stödfunktioner inom social- och hälsovården men framförallt genom rediga tilläggssatsningar, på 200 miljoner euro, inom den grundläggande undervisningen. I första hand riktas denna summa för att stärka stödundervisningen (uppdatering av 3-stegsstödet) men även till att öka minimiantalet på årsveckotimmar med 2–3 så att lärarna bättre ska kunna fokusera på baskunskaperna – läsa, skriva och räkna. Även stödundervisningen på andra stadiet får 20 miljoner euro totalt.

I regeringsprogrammet finns även en explicit satsning på att vi finländare rör på oss mera, vilket naturligtvis också passar oss förhandlare som suttit långa dagar på Ständerhuset utan motion och frisk luft.

En del av oss förhandlare kommer att spela fotboll i riksdagens lag i Malax den 1 juli på invigningen av nya konstgräsplanen i Pixne. För motståndet i öppningsmatchen står Malax Ifs lag på 90-talet. Välkommen dit och jag önskar alla en fin fortsättning på sommaren.

Mikko Ollikainen
SFP, Vasa valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Nylands valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets