En viktig tilläggsbudget, mer pengar till vården!

04.02.2023 kl. 09:55
Den här regeringens troligen sista tilläggsbudget godkändes i torsdags av statsrådet. Den återspeglar de stora utmaningar vi står inför med bl.a. krig i Europa, höjda el- och gödselpriser, vårdens och omsorgens osäkra finansieringsgrund, oron för ungdomsbrottslighet och försvagade inlärningsresultat.

Först och främst vill jag säga att jag är nöjd med att vi nu kan stärka välfärdsområdenas finansiering med 500 milj. euro. För Österbotten torde det handla om ca. 18 milj. euro. För mig är det viktigaste att vi gör vårt yttersta för att säkerställa en god vård för befolkningen. Äldreomsorgen och hälsocentralen ska finnas nära. För att det ska lyckas på lång sikt tror jag att det vore klokt att vara öppen för att granska och vid behov se över välfärdsområdenas finansiering. Då man tar i bruk ett nytt system finns det alltid rum för förbättringar. Det ska vara belönande för kommunerna och vårdområdena att också satsa på förebyggande åtgärder.

Rysslands brutala krig har lett till höjda priser på el och drivmedel. För att underlätta finländarnas ekonomi och bekymmer med höga elräkningar kommer staten att komma emellan. Konsumenterna kommer att få en kompensation då det gäller höga elräkningar för november-februari. I praktiken behöver man inte göra något själv, utan det ska synas som avdrag på elenergiräkningen senare i vår. Det här är viktigt för att finländarnas privatekonomi inte oskäligt ska lida.

Också jordbruket har drabbats hårt av såväl stigande energi- som gödselpriser. Därför inför vi ett temporärt kostnadsstöd för att trygga jordbrukets försörjningsberedskap. Det här betyder att växthusen kan få hjälp med höga elkostnader. Personligen måste jag ändå säga att lönsamhetskrisen inom jordbruket inte enbart uppstått på grund av det senaste årets utmaningar. Därför är jag övertygad om att det ytterligare behövs åtgärder på många plan där hela produktionskedjan inklusive lagstiftningen ses över så vi kan säkerställa framtiden för våra producenter. Vi är säkert alla överens om att vi vill ha tillgång till ren inhemsk mat!

Finland ska fortsätta stödja Ukraina, som kämpar för inte bara sin egen frihet utan också för oss alla i Europa. Därför är det klart att vi även i tilläggsbudgeten täcker kostnader för såväl materiellt som humanitär hjälp till Ukraina.

Den senaste tiden har vi sett oroväckande tendenser då det gäller de ungas brottslighet. Därför gör vi nu extra insatser för förebyggande åtgärder och bekämpning av ungdomsbrottslighet. Tilläggsanslagen riktas till allt från polisen och rättsväsendet till hälso- och sjukvårdens förebyggande verksamhet samt kommunernas ungdomsarbete Samtidigt vill också fortsätta stärka främjande av jämlikheten i skolor och daghem.

I tilläggsbudgeten finns också andra viktiga saker med stor inverkan. Jag lyfter  gärna upp att vi bl.a. kan garantera de fortsatta flygförbindelserna till regionerna, bl.a. Karleby-Jakobstad, fram till 28.4.2024 och att farleden till Vasa hamn breddas och fördjupas. Det här båda satsningarna är givetvis viktiga för Österbotten. I den ordinarie budgeten har vi tidigare tagit in anslag för viktiga vägprojekt också i Sydösterbotten.

Världsläget är nu sådant att det kräver åtgärder. Det handlar om att kunna stödja ukrainarna, att inte riskera att människor blir utan vård, att underlätta finländares personliga ekonomi, att stärka beredskapen inom livsmedelsproduktionen och att ge barn och unga bästa möjliga förutsättningar i livet. Som österbottning är jag förstås också väldigt glad att vi kunnat göra insatser för att stödja näringslivets förutsättningar i Österbotten.

Anna-Maja Henriksson
SFP, Nylands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Nylands valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets