En historisk period lider mot sitt slut

05.02.2023 kl. 06:53
Alla tycks vara överens om en sak - den här perioden i riksdagen har inte varit likt någon annan period.

Den har långt präglats av coronapandemin och senare av anfallskriget i Ukraina, saker som ingen av oss kunnat förutspå då regeringsprogrammet skrevs. Flera gånger har det känts som vi gått från en kris till en annan.

Under coronapandemin behövde regeringen ta till flera snabba och drastiska åtgärder för att skydda det allra viktigaste – livet. Vi hade ingen manual från tidigare för hur man ska agera i liknande situationer vilket gjorde situationen ännu knepigare. Trots det lyckades regeringen genom olika åtgärder hålla allmänheten informerad om vad som skedde, samt snabbt minska på spridningen av viruset. I en internationell jämförelse har vi klarat av coronakrisen mycket bra.

De olika kriserna till trots har regeringen visat sin handlingskraft och gjort flera betydande reformer. Flera av dem har också länge varit en del av SFP:s och min egen politik. Finland har exempelvis under den här perioden ansökt om ett Nato-medlemskap, vilket SFP länge arbetat för. Det är även ett historiskt beslut på många sätt.

Den här regeringen har också höjt hushållsavdraget, inrättat en äldreombudsman, godkänt en ny nationalspråksstrategi, återinfört den subjektiva rätten till dagvård, höjt studerandes inkomstgräns, infört en förlängd läroplikt och samtidigt gjort andra stadiet avgiftsfritt för studerande, skapat ett mer jämställt system för familjeledigheter och gjort ökade satsningar på Finlands infrastruktur för både vägar och järnvägar. Efter 15 år av olika turer kunde ett beslut kring vårdreformen fattas. Denna regering lyckades även bevara jouren vid Vasa centralsjukhus, som är en otroligt viktig fråga för Österbotten och för service på det egna modersmålet.

Listan kunde göras ännu längre men dessa exempel visar på att den här regeringen har åstadkommit flertalet olika reformer och förbättringar oavsett om det handlat om barn, unga eller äldre.

Minst lika viktigt i ett regeringsarbete är också de saker som inte gjorts. SFP har bland annat lyckats stoppa olika skattehöjningar till företag. Trots att vi fått läsa om olika skandaler i regeringen har viljan till samarbete och att föra Finland framåt ständigt varit närvarande. Utan denna vilja skulle vi inte ha lyckats ro så pass många viktiga reformer i land.

Den kommande regeringsperioden kommer ofrånkomligt att vara utmanande, bland annat gällande ekonomi. Coronapandemin och anfallskriget i Ukraina förde med sig ekonomiska följder som ingen av oss hade kunnat ana. Många kämpar också med att få sin vardagsekonomi att gå ihop.

Det är otroligt viktigt att det i följande regering finns en stark vilja att samarbeta. SFP, som är känt för att vara ett brobyggarparti, behövs också i den kommande regeringen för att bland annat kunna bevara Finlands konkurrenskraft och värna om den enskilda individens rättigheter. Det är så vi för Finland framåt.

Mikko Ollikainen
SFP, Nylands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Nylands valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets