Goda nyheter för Sydösterbotten

17.12.2022 kl. 10:54
Vi närmar oss jul. Det betyder att riksdagen behandlar budgeten för nästa år och fattar beslut om riksdagens s.k. julklappspengar.

Det är roligt att kunna konstatera att det i år innebar flera goda nyheter för Sydösterbotten. För mindre vägprojekt i Österbotten beviljades sammanlagt cirka 950 000 euro av vilket över hälften, 550 000 euro, går till två vägprojekt i Sydösterbotten. Vettmossvägen i Närpes och Uttermossavägen i Kristinestad kan nu restaureras tack vare dessa anslag.

Som regeringsparti har SFP större möjlighet att påverka fördelningen än partierna i opposition. Den lokala kännedom vår riksdagsgrupps ledamöter besitter om förhållandena i olika delar av Vasa valkrets betyder också mycket. Allt som allt har vi den här regeringsperioden fått finansiering till flera viktiga ändamål i Österbotten.

Också för Kaskö har vi goda nyheter. EU:s transportnätverk (TEN-T) har varit på tapeten en längre tid. Hamnarna i Jakobstad och Kaskö har båda riskerat att förlora sin nuvarande status i nätverket, enligt EU-kommissionens ursprungliga förslag. Regeringen slog i våras fast att Finland ska jobba för att samtliga nuvarande hamnar behåller sin status i EU:s nätverk. Något jag och SFP målmedvetet jobbat för. Finland lever av exporten och hamnarna är livsviktiga för hela Finlands ekonomi och konkurrenskraft. Efter att EU:s trafikministrar förra veckan godkände en allmän riktlinje om förslaget till TEN-T-förordning, ser det nu bra ut för Kaskö hamn, som ser ut att kvarstå i nätverket. Däremot är läget för Jakobstads hamn ett annat, och det kan vi inte acceptera.

I onsdags besökte jag Stockholm. På programmet stod bland annat en träff med min goda vän och kollega Annie Lööf, som nu kommer att avgå som Centerpartiets i Sverige ordförande. Vi har haft ett utmärkt samarbete, och hade tät kontakt i våras då det gällde processen kring Finlands och Sveriges Nato-ansökan.

Besöket blev också minnesvärt på så sätt att SFP nu etablerat sig i Stockholm. Jag hade den stora glädjen att under SFP:s traditionella och välbesökta julmingel kunna berätta att vi nu grundat den nya lokalavdelningen, SFP i Stockholm. Många finländare bosatta där var på plats. Bland dem också ett flertal österbottningar. För SFP är det viktigt att upprätthålla kontakten till de finländare som bor i Sverige och vi har därför under en längre tid ordnat tillfällen i Stockholm för att träffas i finlandssvenska tecken. Nu tog vi följande, historiska steg i och med den nya föreningen. Nyheten mottogs mycket positivt. Många som bor utomlands är intresserade av vad som händer i fosterlandet och vill även vara delaktiga i den finländska politiska diskussionen. Nu kan SFP erbjuda en kontaktyta och ett forum för de finländare som bor i Sverige.

De senaste veckorna har varit oerhört jobbiga för regeringen. Centern har prövat allas tålamod med sin soloåkning gällande naturvårdslagen där man struntade i gemensamma spelregler och istället gjorde gemensam sak med oppositionen. Så kan man bara inte gå tillväga. För regeringsarbetet är det grundläggande att det finns förtroende för varandra.

Men nu vet samtliga partiledare och riksdagsgrupper vad som gäller. Sker det ännu ett brott mot spelreglerna, så är det slutet för den sittande regeringen. Min förhoppning är att alla nu koncentrerar sig på att tillsammans jobba fram lösningar på de utmaningar vi har med stigande elpriser och inflation. Det förtjänar medborgarna.

Slutligen vill jag önska alla er läsare en riktigt god jul.

Anna-Maja Henriksson
SFP, Vasa valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Nylands valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets