Redogörelsen om digitala kompassen

16.11.2022 kl. 16:31
Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.

Ärade talman,

som det framkommer i redogörelsen om Finlands digitala kompass, har den digitala utvecklingen framskridit med stormsteg under det senaste årtiondet. Fördelarna med den digitala utvecklingen är många. Genom en väl genomförd digitalisering kan vi stort underlätta finländarnas vardag. Därför anser Svenska riksdagsgruppen och SFP att digitaliseringen av tjänster och samhället ska utgå från människornas behov. Planeringen ska utgå från människan - inte från administrativa strukturer. Med digitalkompassen som vägledare har vi dom rätta förutsättningarna att bli en föregångare inom digitaliseringen tills 2030.

 

Ärade talman,

som det framkommer i redogörelsen så finns det såväl utmaningar som möjligheter för Finlands del när det kommer till digitaliseringen. Digitaliseringens vikt inom utbildningen är något vi lyfter fram inom Svenska riksdagsgruppen. För oss är det viktigt att utvecklingen av den digitala kompetensen sker på jämlika grunder då kunnandet bland medborgarna kan variera kraftigt. Vi har jämförelsevist ett högt digitalt kunnande i Europa, cirka 79 procent av finländarna i åldern 16–74 har grundläggande digitala färdigheter. Men oftast finns utmaningarna just utanför denna åldersgrupp. Vi i Svenska riksdagsgruppen vill därför lyfta upp vår oro över den digitala marginaliseringen. En ökad digitalisering sätter mera ansvar på användaren, därför bör utgångsläget vara att system som utvecklas är så lätt förståeliga att alla har möjligheten att lära sig behärska dem. Dessutom är det ytterst viktigt att utveckla tillgängligheten av digitala tjänster. Människor har olika förutsättningar, och därför bör det fortsättningsvis alltid finnas alternativ till digitala tjänster. En viktig aspekt då man bygger upp delaktigheten i det digitaliserade samhället är också att tjänster finns tillgängliga på båda nationalspråken och på andra språk, i enlighet med principerna i nationalspråksstrategin, något som också framkommer i statsrådets redogörelse.

 

Ärade talman,

digitaliseringen sätter också förväntningar på den offentliga ekonomin. Många redan nuvarande digitala tjänster skulle kräva mer resurser än vad som finns tillgängligt för tillfället. Därför är det viktigt att vi ser till att finansieringen är på plats för att säkra en lyckad utveckling av digitaliseringen. Med en ökad digitalisering ökar också kravet på cybersäkerheten, ett tema som är mycket aktuellt med tanke på Rysslands brutala krig i Ukraina. Förmågan att utveckla och skydda kritisk infrastruktur spelar en nyckelroll i digitaliseringsutvecklingen.

 

Ärade talman,

trots utmaningarna, så finns det också många möjligheter i den digitala utvecklingen. Vi i Svenska riksdagsgruppen och SFP anser att en väl genomförd digitalisering stöder vår samhällsutveckling, förenklar processer och ökar jämlikheten mellan olika regioner. Det digitala skall inte någonsin ta bort det humana, speciellt inte på den offentliga sektorn. Digitala tjänster och distansarbete medför även bredare möjligheter att bosätta sig på längre distans från sin fysiska arbetsplats. För att alla människor jämlikt ska ha möjlighet till detta bör infrastrukturer för IT i hela landet tryggas. Digitaliseringen erbjuder också nya sätt med vilka vi kan effektivera den gröna övergången. Att utnyttja de teknologier för att främja den gröna övergången förutsätter kompetens, forskning samt lösningar för att minska den ökade energikonsumtionen som digitaliseringen innebär.

Svenska riksdagsgruppen anser att vi i Finland har denna kompetens och därmed alla möjligheter att bli en föregångare inom digitalisering i Europa.

Svenska Riksdagsgruppen
SFP, Nylands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Nylands valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets