Traficoms coronastöd till sjöfarten behöver förlängas över vintern

13.10.2021 kl. 14:42
Gårdagens beslut av social- och hälsovårdsutskottet om att inte luckra upp inresebegränsningarna förrän 31 december skapar ytterligare utmaningar för turismen och sjöfarten.

Branscherna hade önskat att man skulle slopa kravet på det så kallade andra testet, i likhet med det som institutet för hälsa och välfärd THL hade föreslagit. THL hade i utlåtanden till riksdagen konstaterat att det andra testet är onödigt i nuvarande pandemibekämpning och att det äter upp resurser från annanstans. Därför föreslog THL att andra testet skulle slopas.

 
Även om alla finländare fritt får resa ut och in ur landet, samt att man som fullt vaccinerad EU-medborgare inte behöver testa sig efter ankomst så påverkar inresebegränsningar en hel del utländska turisters möjligheter att resa till Finland. Det skapar avbräck för resebranschen som haft det mycket tufft under pandemin.
 
– Gårdagens beslut innebär att återhämtningen för turismen och passagerarsjöfarten antagligen inte kommer gå lika snabbt. Det gör att man nu snabbt för sjöfartens del borde bereda en förlängning av de coronastöd som använts för att upphandla färjetrafik och som Traficom har administrerat, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström som också är vice ordförande för riksdagens maritima grupp.
 
Traficom har sedan sommaren 2020 upphandlat internationell sjötrafik för att säkerställa försörjningsberedskapen av kritiska transporter av varor och människor till och från Finland.
 
90 % av Finlands export går med sjöfart varav 70 % av styckegodsexporten och importen till och från Estland och Sverige går på passerarfärjornas bildäck. Då passagerarmängderna minskat på grund av resebegränsningarna skulle vissa av linjerna ha slutat trafikera om det inte hade varit för Traficoms temporära stöd som riksdagen anslagit extra medel för.
 
– Passagerarvolymerna har vuxit men är fortfarande betydligt lägre än före pandemin eftersom de internationella turisterna i stort sett är borta. Trots att det är mycket tryggt att resa på fartygen är man inte tillbaka i ett normalläge och därför behövs fortsatt stöden för att inte vissa fartyg ska tas ur trafik vilket skulle bli ett avbräck för utrikeshandeln och kritiska persontransporter, säger Löfström.
 
– Traficom har pengar kvar av de medel som riksdagen har anslagit och därför skulle en förlängning nödvändigtvis inte behöva extra pengar utan det skulle kanske räcka för regeringen att bara förlänga förordningen till exempelvis 31.5.2022, samma datum som Traficom också gjort EU-notifiering för. Jag kommer diskutera det här förslaget med regeringen och kommunikationsministeriet den här veckan, säger Löfström.

 
Mats Löfström
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets