Offentlig upphandling ska innehålla klimatkriterier

05.02.2020 kl. 17:42

Regeringen sammanträdde till ett klimatseminarium i Nordsjö i Helsingfors i början av veckan för att bland annat fundera över hur offentlig upphandling kunde styras till att bättre främja klimatvänliga alternativ. Det beräknas att värdet av all offentlig upphandling uppgår till 35 miljarder euro varje år. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi satt med i upphandlingsarbetsgruppen som förberedde förslaget som ska hjälpa Finland på vägen mot kolneutralitet.


- Det ska vara självklart att offentliga medel satsas på lösningar som är hållbara och klimatsmarta. Kommunerna och samkommunerna står för två tredjedelar av all offentlig upphandling. Redan nu har vi fina exempel från olika kommuner på hur verksamheten kan sporras och upphandlingen göras med tanke på klimatet och miljön. Vi måste se till att i synnerhet de upphandlingar som medför stora utsläpp har tydliga klimatkriterier. Via best practices kan kommunerna också uppmuntras till att sköta upphandlingen på ett hållbarare sätt. Det är alltid bättre med morot än piska, säger Rehn-Kivi.

- Kompetenscentret för hållbar och innovativ offentlig upphandling, KEINO, stöder den offentliga sektorn i strategisk ledning samt i att uppnå målsättningarna gällande kolneutralitet och cirkulär ekonomi. KEINOs verksamhet är beroende av statligt stöd och det är viktigt att denna verksamhet tryggas också framöver, säger Rehn-Kivi.

 
Veronica Rehn-Kivi
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets