En seger för exportkusten!

18.09.2019 kl. 16:07

- Beskedet om att sträckan Vassor-Kärklax nu äntligen får sina 11 miljoner euro är mycket glädjande.En smidig riksåtta är oerhört viktig för allt näringsliv, exporten samt pendlande österbottningars vardag.

Att pengar även reserverats för ett förbättrande av järnvägen mellan Vasa och Seinäjoki är alldeles utmärkt.
 
- Liksom under senaste riksdagsperiod när vi fick in riksåttan i stomvägsnätverket är även dagens besked en följd av ettmycket gott och mångsidigt lagarbete mellan aktiva beslutsfattare och tjänstemän på olika nivåer.
Jag vill rikta ett speciellt tack till de österbottniska kollegorna men i egenskap av styrelseordförande för Riksåttan rf. även till vänner längs med hela exportkusten!
Joakim Strand
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets