SFP mäter regeringens förtroende

19.12.2016 kl. 12:35
Jourfrågan i andra behandling

Svenska riksdagsgruppen föreslår misstroende för regeringen i andra behandlingen av jourreformen som inleds sent på måndag eftermiddag.

– Jourreformen borde inte ha behandlats separat från hela den stora social- och hälsovårdsreformen. Vår bedömning är att jourreformen i sin nuvarande form inte tryggar de språkliga grundrättigheter i praktiken. Dessutom har beredningen varit bristfällig och delvis vilseledande. Sista droppen var att regeringsfronten sade nej till att grundlagsutskottet i slutskedet skulle granska reformförslagets grundlagsenlighet.

Så motiverar SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson misstroendeklämmen.

 

Eftersom riksdagen förväntas godkänna regeringens jourreform, föreslår Svenska riksdagsgruppen att till beslutet fogas ett uttalande. I uttalandet yrkar man på att regeringen utan dröjsmål, dock senast den 1 juni 2017, utarbetar en handlingsplan för hur den svenskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter i praktiken tryggas i jourreformen, särskilt vid Seinäjoki centralsjukhus. Man förutsätter att de språkliga rättigheterna tryggas genom hela vårdkedjan.

– Regeringspartierna har nu en chans att ställa sig bakom detta uttalande och visa att de menar allvar med att vården på två språk ska tryggas i Seinäjoki som får fulljouransvaret, säger gruppordförande Stefan Wallin (SFP).

Riksdagen röstar om klämmarna på tisdag.

Svenska riksdagsgruppen
SFP, Nylands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Nylands valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets