Spörsmål för ratificiering av internationella sjöfartsorganisationens Nairobikonvention

13.01.2016 kl. 11:16
Riksdagsledamot Mats Löfström inlämnade följande skriftliga spörsmål till riksdagen

SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL

Tidtabell för Finlands ratificering av Internationella sjöfartsorganisationens Nairobikonvention

Till riksdagens talman

 

Den 14 april 2015 trädde Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s Nairobikonvention om borttagning av vrak (the Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007) i kraft i världen. Konventionen betyder att fartyg större än 300 bruttoton (gross tonnage) som är registrerat i ett land som ratificerat konventionen eller trafikerer ett land som har ratificerat konventionen behöver ha en försäkring som möter konventionens krav.

 

Finland har inte ännu ratificerat konventionen. Däremot har länder dit finskflaggade fartyg bedriver trafik ratificerat den. Det betyder att konventionen i praktiken redan berör finländska redare och finskflaggade fartyg. Dessa redare och fartyg behöver ha ett s.k. ”blue card” (garanti för tecknad försäkring) för att kunna trafikera territorialvatten i länder såsom ex. Danmark, Storbritannien eller Tyskland, som alla redan har ratificerat konventionen.

 

Enbart sjöfartsmyndigheter i länder som har ratificerat konventionen har möjlighet att utfärda dessa garantier (”blue cards”) över relevant försäkringsskydd. Flera finländska rederier som tecknat en ”wreck removal” försäkring till sina fartyg har inte möjlighet att verifiera försäkringen hos Trafi. I stället behöver de vända sig utanför Finland till länder som ratificerat konventionen för erhållande av ”blue card” (t.ex. Cook Island). Detta innebär betydande olägenhet och extra kostnader för rederier med fartyg under finsk flagg. I förlängningen betyder det också att Finland riskerar förlora sin trovärdighet som ett seriöst sjöfartsland i IMO.

 

Med hänvisning till det som anförs ovan får jag i den ordning 27 § riksdagens arbetsordning föreskriver ställa följande spörsmål till den minister som saken gäller:

 

När planerar regeringen att föra en proposition om ratificering av Nairobikonventionen till riksdagen?

Mats Löfström
SFP, Vasa valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Nylands valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets