Edustaja Henrikssonin fortsättningsfråga kring mindre överskuldsättning.

11.12.2015 kl. 17:04
Anna-Maja Henriksson

Värderade fru talman! Det är alldeles sant som här har kommit fram att det gjordes mycket förra perioden. Bland annat fick vi en strängare snabblånelagstiftning. Vi förbättrade också möjligheten att få skuldsanering för småföretagare och så vidare.  
Mutta on ilman muuta selvää, että koko ajan pitää tehdä töitä nyt tälläkin saralla, ja on hyvin huolestuttavaa, että tämä velkaantuminen edelleen jatkuu suomalaisten kesken. Yksi ryhmä, joka on ollut varsin altis joutumaan velkakierteeseen, on nuoret miehet. Onko hallitus kiinnittänyt tähän nyt varsinaisesti huomiota, ja minkälaisiin toimenpiteisiin ollaan ryhtymässä? Tässä puhuttiin sosiaalisesta luototuksesta ja se työryhmä pystytettiin viime hallituskaudella. Mikä on myös sitten sen työryhmän aikataulu, koska se saa ehdotuksensa valmiiksi, ja luuleeko hallitus, että tällä kaudella saatte esityksen siitä sosiaalisesta luototuksesta tänne eduskuntaan? 

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Arvoisa rouva puhemies! Aikataulusta en osaa sanoa, sen tunnustan rehellisesti, mutta selvitän sen teille, mikä se on. Totta kai tätä pitää pyrkiä potkimaan eteenpäin monen muun ison asian ohella, eli tähän suhtaudutaan totta kai vakavasti, ja varsinkaan tähän nuorten velkaantumiseen ei millään tavalla voi yliolkaisesti suhtautua. Minuunkin ovat ottaneet yhteyttä monet ihmiset, jotka ovat ylivelkaantuneita, jotka ovat joutuneet vakavaan kierteeseen, ja mietitään sitten toimenpiteitä, mitä voidaan tehdä. Se on sitten isompi talkoo miettiä, mitä ne konkreettisesti ovat, mitä tarvitsee lainsäädännölle tehdä. Eli kaikki tämä työ on tällä hetkellä kesken, mutta ei mitenkään unohdettu. Eli asioita totta kai viedään eteenpäin. 
 
Anna-Maja Henriksson
SFP, Vasa valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Nylands valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets