Gestrin: Svar på spörsmål om utbetalning av stöd till fiskenäringen

23.08.2013 kl. 10:06
Riksdagsledamot Christina Gestrin (SFP) frågade vad regeringen kommer att göra för att påskynda utbetalningsprocessen av stöd till fiskenäringen.

Jord- och skogsbruksministeriet samt NTM-centralen har ett riksomfattande ansökningsförfarande för reduceringsfiskestödet. Det har framgått att behandlings- och utbetalningsprocessen vid NTM-centralen har dragit i många fall ut på tiden.

Gestrin anser att för att komma igång med reduceringsfisket och säkerställa en oavbruten finansiering är det nödvändigt att genomföra systemet effektivt. För primärnäringar, såsom yrkesfisket, är det viktigt att stöden betalas inom skälig tid. På så sätt kan yrkesfiskarna planera sin verksamhet och utföra de nödvändiga investeringarna.

Enligt Jord- och skogsbruksministeriet är största delen av stödprojekten för fiskenäringen Europeiska fiskerifondens projekt och dessa behandlas av NTM-centralerna. I vissa NTM-centraler är bland annat personalresurserna rätt snäva. Ministeriet anser att det är ändamålsenligt att processer för behandling och utbetalning av stöd reformeras vid ingången av EU:s nya finansieringsprogramperiod, som inleds 2014. Ministeriet arbetar som bäst med att analysera metoder som kunde effektivisera verksamheten när det gäller stöd till fiskenäringen, bl.a. möjligheter att utveckla e-tjänster och vissa landsomfattande processer eller att NTM-centralerna specialiserar sig i vissa uppgifter.

Det skriftliga spörsmålet och Jord- och skogsbruksministeriets svar kan läsas här

Pressmeddelande, Christina Gestrin 23.8.2013
 

Riksdagsgruppen Riksdagsgruppen
SFP, Vasa valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Nylands valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets