Politik

Integrerat Norden också efter coronaepidemin

Thomas Blomqvist
13.02.2021 kl. 10:35

Fel att demonisera EU:s syften

Anders Norrback
10.02.2021 kl. 15:01

Viktigt med fortsatt starka sysselsättande åtgärder

Anders Adlercreutz
09.02.2021 kl. 17:48

Synsättet på ägande är i radikal förändring

Ett starkt finländskt ägande kräver kapital men också kunskap om samhället. Det handlar inte bara om att hantera kapitalet, utan i allt högre grad också om att hantera dess inverkan på samhället, säger Anders Adlercreutz, ordförande för Svenska riksdagsgruppen, om den nya professuren i ägarskap som med hjälp av privata donationer inrättas vid Aalto-universitetet.
Anders Adlercreutz
08.02.2021 kl. 13:26

Barns och ungas välmående ska alltid gå först

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har idag fått klart sitt betänkande om en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Veronica Rehn-Kivi
04.02.2021 kl. 16:35
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets