KIRJALLINEN KYSYMYS Kansallisesta pitkän aikavälin mielenterveysohjelmasta

22.02.2018 klo 14:57

 

Eduskunnan puhemiehelle

 

Mielenterveysongelmat aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja miljardien eurojen kustannukset yhteiskunnalle vuosittain.  Valitettavasti mielenterveystyö on siitä huolimatta jäänyt sote-uudistuksessa varjoon. Samalla erittäin keskeinen kysymys on, miten sote-uudistuksen yhteydessä tullaan varmistamaan, että mielenterveystyön resurssit ovat riittävät ja, että mielenterveysongelmiin puututaan riittävän varhaisessa vaiheessa.

Lännen Media uutisoi täällä viikolla (esim. Aamulehti 20.2), että psykiatrista erikoissairaanhoitoa saaneiden nuorten määrä on kasvanut huomattavasti. Esimerkiksi Uudellamaalla lähes joka kymmenes 13-17 -vuotias nuori oli vuonna 2017 psykiatrisen erikoissairaanhoidon asiakas. Tilanne on kestämätön ja edellyttää määrätietoisia toimenpiteitä. Hyvä mielenterveys on keskeistä nuorten kehityksen ja tulevaisuuden kannalta.

Mielenterveystyö on nostettava kansalliseksi ykköshankkeeksi.  Esitämme siksi kansallisen pitkän aikavälin mielenterveysohjelman laatimista. Samalla tarvitsemme myös välittömiä lisäresursseja varhaisen puuttumisen palveluihin ja riittävään määrään psykiatrisia sairaanhoitajia terveyskeskuksissa. Mielenterveyteen tulee kiinnittää huomiota jo varhaisessa vaiheessa. Esim. neuvoloihin, kouluihin ja perusterveydenhuoltoon tarvitaan enemmän osaamista mielenterveyden tukemiseksi ja riskien tunnistamiseksi. Suomeen tarvitaan matalan kynnyksen vastaanottoja, jonne kuka tahansa voi mennä silloin, kun hän tarvitsee apua. Mielenterveystyössä mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltä on erityisen tärkeä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

 

Aikooko hallitus laatia kansallisen pitkän aikavälin mielenterveysohjelman? Mihin välittömiin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä nuorten mielenterveyshäiriöiden määrän hälyttävän kasvun johdosta? Miten sote-uudistuksen yhteydessä tullaan varmistamaan, että mielenterveystyön resurssit ovat riittävät ja, että mielenterveysongelmiin puututaan riittävän varhaisessa vaiheessa?

 

Ruotsalainen eduskuntaryhmä