Välikysymyskeskustelu nuorten tulevaisuudesta

21.11.2023 klo 15:00

Arvoisa puhemies,

 

Nuorena päättäjänä koen, että tämänpäiväisen keskustelun aiheena oleva välikysymys tuo esiin tärkeän aiheen. Monet nuoret tuntevat epävarmuutta ja turvattomuutta omasta tulevaisuudestaan, työelämästään ja toimeentulostaan. Myös maailmanpoliittinen tilanne ja pandemiavuosien seuraukset lisäävät huolta. Meidän päättäjien on jatkettava ratkaisujen etsimistä, jotta lapset saisivat olla lapsia ja me nuoret nuoria. RKP:ssä ymmärretään, että politiikassa on keskityttävä tulevaisuuteen. Siksi toimenpiteitä on tehtävä nyt heti.

 

Kaikki mittarit eivät kuitenkaan ole pakkasen puolella. Viimevuotisen Nuorisobarometrin mukaan epävarmuuden ja turvattomuuden kokemukset ovat vähentyneet arjessa lähes kaikilla alueilla. Yli neljä viidesosaa vastaajista katsoo arjen olevan mielekästä, ja nuorten tyytyväisyys omaan elämäänsä on palautunut lähes koronapandemiaa edeltäneelle tasolle. Tämänpäiväisessä keskustelussa ei saa unohtaa myönteisiä asioita ja luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen. Tämä on tärkeää, koska jos menetämme uskomme tulevaisuuteen, menetämme tulevaisuuden.

 

Arvoisa puhemies,

Monet meistä kärsivät suorituspaineista. Tältä osin työtä on tehtävä monilla tasoilla, ja on tärkeää, että toimenpiteet kohdistetaan oikein jo aikaisessa vaiheessa. Sen takia hallitus panostaa erityisesti kouluihin. Oppilaat saavat nyt entistä paremmat mahdollisuudet perustaitojen, eli lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen, oppimiseen. Hallitus kasvattaa perusopetuksen vähimmäistuntimäärää 2–3 vuosiviikkotunnilla laajentamatta opetussuunnitelmaa. Haluamme, että kouluissa olisi enemmän turvallisia aikuisia, ja haluamme edistää nuorisotyötä ja sitä, että kaikilla lapsilla ja opiskelijoilla olisi mahdollisuus puhua kuraattorin kanssa omalla äidinkielellään.

 

Hallitus on nuorisoministeri Bergqvistin johdolla aloittanut nuorisopoliittisen ohjelman laatimisen, jonka tarkoituksena on nuorten kasvu- ja elinolosuhteiden parantaminen. Opintotukea ollaan uudistamassa kokonaisuudessaan. Kokonaisuudistuksen tavoitteena on turvata opiskeluaikainen toimeentulo ja tukea opintojen läpäisyä tavoiteajassa.

Hallitus lisää korkeakoulujen aloituspaikkoja ja turvaa lähiopetuksen riittävän määrän ammattikouluissa. Silti joudumme tekemään toimia talouden sopeuttamiseksi. Mutta sopeuttamistoimien tavoitteena on taloudellisesti valoisampi tulevaisuus, joka hyödyttää koko yhteiskuntaa, jossa myös meillä nuorilla tulee olla hyvät edellytykset elää turvassa ja tulevaisuuteen uskoen. Tasapainosta on huolehdittava, jotta kaikki nuoret myös tällä hetkellä voivat elää turvassa ja saada hyvän koulutuksen.

 

Arvoisa puhemies,

Opintojen jälkeen, ja usein myös opintojen aikana, alkaa työelämä. Työnteon kannustimia ja työnvälityksen toimivuutta parantamalla sekä työllistämisen kynnystä alentamalla hallitus luo 100 000 uutta työpaikkaa vaalikauden aikana. Me RKP:ssä uskomme, että onnistumme hallituksen politiikan avulla luomaan entistä dynaamisemmat ja houkuttelevammat työmarkkinat. Vakaa valtiontalous turvaa tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnan.

 

Arvoisa puhemies,

Meillä poliitikoilla on erityinen vastuu siitä, miten puhumme tulevaisuudesta. Nuorten hyvinvointi on polarisoitunutta: yhä useammat nuoret voivat hyvin, kun taas ne, jotka voivat huonosti, voivat entistä huonommin. Hallitus vastaa tähän muun muassa ottamalla käyttöön lasten ja nuorten terapiatakuun ja syrjäytymistä ehkäisevän toimenpideohjelman molemmilla kansalliskielillä ja saamen kielillä. Suomen ylioppilaskuntien liitto on kannattanut hallituksen suunnitelmaa mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamisesta tekemällä psykoterapeutin koulutuksesta osittain maksutonta. Hallitus panostaa myös kansanterveyttä edistävään fyysiseen hyvinvointiin. Hallitus panostaa esimerkiksi 20 miljoonaa euroa vuodessa sen lippulaivaohjelmaan nimeltä Suomi Liikkeelle.

 

Arvoisa puhemies,

Vastuun kantaminen ilmastosta ja ympäristöstä on aina ollut RKP:lle tärkeää. Puolueen nuorisjärjestö julkaisi jo vuonna 1967 ympäristökysymyksiä käsittelevän mielipidelehtisen. Lähinnä me nuoret kohtaamme ilmastotoimenpiteiden vaikutukset tulevaisuudessa. Hallituksen panostukset energiamurrokseen ja puhtaaseen teknologiaan vähentävät ilmastovaikutuksia ja luovat työtä ja kasvua. Suomen sitoutuminen ilmastolain tavoitteisiin ja hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen ennen vuotta 2035 on ratkaisevan tärkeää.

 

Arvoisa puhemies,

Kokonaisvastuu nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävästä työstä kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriölle. Se, että hallituksessa on nuorisoministeri, on tärkeä valinta. Me tarvitsemme pitkäjänteistä nuorisopolitiikkaa. Nuoret ovat osa yhteiskuntaa tässä ja nyt, ja samalla nuorten hyvinvointi on myös tulevaisuuden perusta. Teemme kaikkemme, jotta hallitus tarjoaisi nuorille hyvän nuoruuden ja turvalliset ja hyvät tulevaisuudennäkymät.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Välikysymys ministeri Rydmanin asemasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.06.2024 klo 12:42

Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 koskeva palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoron esittää edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys ministeri Rydmanin asemasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.06.2024 klo 12:42

Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 koskeva palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoron esittää edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00